Přesun rozhledny

Ve dnech 17. až 19. září 2007 byla za pomoci vrtulníku mělnické společnosti Aerocentrum přenesena kovová konstrukce rozhledny z vrcholu Studence do dvora Biofarmy v Lipnici, kde by měla proběhnout její oprava. Celá konstrukce byla před snesením rozdělena na tři části. Horní dvě části byly přeneseny do Lipnice během pondělí 17. září, poslední část se kvůli zhoršenému počasí podařilo dopravit do údolí až ve středu dopoledne…


V pondělí 17. září 2007 za krásného a již téměř podzimního počasí nastal jeden z historických okamžiků druhé nejstarší kovové konstrukce rozhledny na vrcholu Studence. Po dlouhých a složitých jednáních se majitel stavby – město Česká Kamenice – rozhodl přistoupit k první etapě rekonstrukce této unikátní technické památky.


Po rozřezání konstrukce na tři části o přibližné váze 2 tuny se v popoledním čase přiblížil nad vrchol Studence modrý vrtulník, v jehož závěsu se vrchní část rozhledny s ochozem chystala na neobvyklou pouť. Ještě chvilku byl slyšet jen ohlušující rachot motoru a vzduchem se hnalo zvířené listí. Potom se odříznutá část konstrukce začala volně pohupovat ve vzduchu, vznášet se a pomalu stoupat vzhůru. Bylo to dojemné… Druhá část rozhledny byla z vrcholu snesena až v pozdních odpoledních hodinách. Obě byly uloženy na hospodářském dvoře rodinné Biofarmy v Lipnici, kde zcela samozřejmě a přirozeně převzali iniciativu svého otce Jaroslava Moudrého bratři Jaroslav a Miroslav. Milé prostředí a pohoštění pro přihlížející diváky připravila paní Hana Moudrá společně s paní Emílií Moudrou v doprovodu přihlížejících dětí a dalších členů rodiny.


Náročná akce trvala až do večerních hodin. Bohužel se již nepodařilo snést poslední základový díl konstrukce a všichni pracovníci letecké společnosti se tak museli narychlo ubytovat, najíst a nabrat síly na další den. Svou pohostinnost jim nabídli manželé Mrákotovi ve Studeném, kteří připravili přespání pro 8 lidí a v rychlosti uvařili výbornou večeři.


Počasí po celý další den pilotům nepřálo. Posádka sice čekala připravena na stanovišti, ale nad Studencem se usadil mrak a celý den pršelo. Jediným rozptýlením pro prochladlé piloty tak byla nečekaná exkurze mladých Romů, kteří se slušně představili a projevili vážný zájem o kovovou konstrukci rozhledny, o jejíž existenci neměli dosud ponětí. Zajímalo je hlavně kde je uskladněná, kolik váží a jak je zabezpečený objekt, v němž je uložena. Opravdu zvláštní návštěva v tom mlhavém deštivém odpoledni…


Ve středu 19. září byl budíček již v 5:30 hodin ráno. Před sedmou vrtulník přelétl z hospodářského dvora Biofarmy Lipnice na stanoviště nad obcí a v 10:28 hodin mohl konečně vzlétnout k vrcholu, aby za krátký okamžik elegantně přenesl poslední část rozhledny dolů do Lipnice a uložil ji ke dvěma předchozím. Po 11. hodině vrtulník zakroužil nad Lipnicí a Studeným a poslední pozdrav vykroužil nad domem Mrákotů, který byl po dvě noci útočištěm celé jeho posádky.


Konstrukce rozhledny nyní ve třech částech čeká na svou obnovu. Všichni pevně doufáme, že k datu 120. výročí slavnostního otevření dne 15.7 2008 bude opravená rozhledna opět důstojně stát na svém původním místě na vrcholu Studence.


Pomoci k tomu můžete i Vy…


…prostřednictvím sponzorského daru – kontaktujte nás!