O nás

Dokumenty

Spolek Pod Studencem vznikl transformací Občanského sdružení pod Studencem (dříve rovněž Občanské sdružení Studený a Lipnice). Poslání spolku je péče o kulturní dědictví, ochrana a zachování přírody, rozvoj dobrých mezilidských vztahů, kulturního a společenského života v obcích v okolí Studence na Českokamenicku, ale i v blízkém okolí.

 

Hlavní činnosti spolku jsou:

Realizace projektů v oblasti péče o památky, péče o zdravé životní prostředí, projektů pro volnočasové aktivity veřejnosti.

Organizování společenských a kulturních akcí pro členy a veřejnost (zájezdy, výlety, kulturní vystoupení, společenské večery, besedy).

Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji pod Studenecka a Českokamenicka, spolupráce se spolky, obcemi a organizacemi podporující rozvoj venkova.

Osvětová a informační činnost – seznamování široké veřejnosti s historií a současností Podstudenecka a Českokamenicka prostřednictvím seminářů, přednášek a výstav a to i na mezinárodním poli. Dále díky tisku, internetu, popřípadě vlastního periodika a publikační činnost.

rozhledna

IČO: 270 56 864

Janáčkova 207

407 21 Česká Kamenice

Mobil:

+420 725 240 048

+420 776 224 829

+420 722 733 233

Email: info@podstudencem.cz

Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) zřízen u Fio banka, a. s.:

č. ú.: 2900259180, kód banky: 2010

IBAN: CZ0420 1000 0000 2900 259180 BIC: FIOBCZPPXXX

Účet vedený v měně EURO zřízen u Fio banka, a. s.:

č. ú.: 2001779561, kód banky: 2010

IBAN: CZ1220 1000 0000 2001 779561 BIC: FIOBCZPPXXX

Pokud máte zájem o členství v spolku, můžete přihlášky a veškeré informace o organizaci získat u paní Hany Michálkové – obchůdek Drobné předměty, Janáčkova 207, Česká Kamenice.

 

Členem spolku se mohou stát všichni zájemci, kteří by se jakýmkoli způsobem chtěli zapojit do činnosti sdružení. Jedná se například o pořizování fotodokumentace, získávání starých fotografií či písemných pramenů o místních drobných památkách, grantovou problematiku, jednání s úřady, finanční příspěvky, získávání sponzorů, dodávky stavebního materiálu, fyzickou pomoc při opravách, osobní drobnou pomoc při činnosti spolku, apod.

 

Členství ve Spolku Pod Studencem vzniká okamžikem podání přihlášky, schválení Valnou hromadou, a po zaplacení ročního registračního poplatku 200,- Kč.