Výstava a koncert ve Chřibské

Výstava a koncert v Chřibské

 

Kulturní činnost města Chřibská a Sdružení Tadeáše Haenkeho o.s. a navázaná spolupráce s Občanským sdružení Studený a Lipnice.

 

Velmi pěkně a působivě vyznívá výstava uspořádaná ke 100. výročí otevření moderní budovy místní školy, která byla slavnostně zahájena dne 3. 5. 2008 v Modrém domě na náměstí v Chřibské.

Na zahájení vernisáže zahráli pan Zdeněk Kraus na housle a pan Lukáš Hrabal na klávesy - lidové písně a pan Peter Parsch dojemně přednesl báseň od Petra Křičky - oslava venkovského učitele. Pro účastníky vernisáže bylo až dojemné sledovat bývalé žáky, kteří - dnes v seniorském věku - vzpomínali na svá školní léta a na vystavených fotografiích určovali mezi sebou své bývalé spolužáky.

Za velmi citlivý výběr, přípravu a uspořádání exponátů celé výstavy je třeba vyjádřit slova obdivu a díků starostovi města Chřibská panu Josefu Navrátilovi.

Na tento roztomilý zážitek navázal od 16. hodiny kytarový koncert v kostele sv. Jiří v Chřibské. Dialog s kytarou uspořádalo STH o.s. ve spolupráci s městem Chřibská. Členové Občanského sdružení Studený a Lipnice jsou častými účastníky setkávání s hudbou, která pořádá STH o.s. v místním kostele. Musíme přiznat, že tentokrát byl kulturní zážitek citlivého a dokonalého provedení vybraných skladeb mimořádně silný. Seděli jsme potichounku v lavici kostela a nechávali se unášet překrásnou hudbou, která obohacovala mysl posluchačů a vytvářela neuvěřitelnou atmosféru lidské sounáležitosti a setkání s čistou krásou. Naše slova obdivu a poděkování patří všem účinkujícím, hlavně Zdeňkovi a Heleně Krausovým. Zorganizovat, nastudovat a přednést tak citlivým způsobem vybrané skladby není jistě jednoduché, i když konečný výsledek pro nás posluchače působí velmi lehce. Snad Vás, vzácní účinkující, ale i ostatní, kdo jste se podíleli na organizaci krásného jarního setkání s hudbou, potěší vědomí, že jste přinesli mnohým z nás překrásný zážitek.