VIA BONA 2009

VIA BONA 2009

1I2. ročník ceny za firemní a individuální filantropii VIA BONA 2009

Cena VIA Bona je určena firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou složkou konceptu společenské odpovědnosti.

Cena VIA Bona je dobrou cestou mezi dárci a obdarovanými.

Ceny VIA Bona lze získat v šesti kategoriích:

· Cena pro velké firmy

· Cena pro malé a střední firmy

· Cena pro individuálního dárce – mecenáše

· Cena za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví

· Cena za odvahu podpořit inovativní projekt

· Cena za dlouhodobé partnerství

Občanské sdružení Studený a Lipnice  nominovalo svého významného sponzora a dárce pana Jiřího Sedláka, který se v této soutěži umístil na čestném třetím místě v kategorii individuální dárce.

 

O udělení ceny rozhodovala ve dvou kolech sedmičlenná hodnotící komise složená ze zástupců médií, komerčních firem a neziskového sektoru.

Pan Jiří Sedlák věnoval ze svých soukromých finančních prostředků třikrát částku přes 200 tisíc korun, kromě jiného i na obnovu kulturní památky rozhledny na Studenci u České Kamenice, druhé nejstarší kovové konstrukce u nás. Dále podpořil Nadační fond Českého rozhlasu Světluška založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.  A také Občanské sdružení LORM – společnost pro hluchoslepé, jenž sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti. Další nemalé finanční prostředky věnoval na pomoc hendikepovaným zvířatům a zvířecím útulkům. Přesto po celou dobu své dárcovské činnosti striktně zůstával v anonymitě a nikdy nechtěl, aby bylo jeho dárcovství zveřejněno a on byl kdekoliv uváděn svým plným jménem. Vždy zůstával skrytým dárcem za logem Medvědičky od Studence.

Slavnostní vyhlášení ceny VIA Bona proběhlo dne 22. 9. 2009 v rezidenci velvyslance USA.

Ještě jednou Vám děkujeme, pane Sedláku, za poskytnuté finanční prostředky, které jste věnoval. Okamžik vyhlášení ceny VIA Bona, kterého jsme se společně zúčastnili, byl důstojnou tečkou a uzavřením snahy Občanského sdružení Studený a Lipnice podpořit majitele kovové vyhlídkové věže na vrcholu Studence, občany města Česká Kamenice,  při obnově této unikátní stavby a odměnou i dokladem Vaší neobyčejně velkorysé pomoci.

Přinášíme články a reportáž ze slavnostního vyhlášení ceny VIA Bona .

Deník.cz - Největší čeští mecenáši dostali ceny

ČT24 - Nadace VIA udělila ceny za firemní a individuální filantropii