Ukončení veřejné sbírky 

Ukončení veřejné sbírky 

Na účtu veřejné sbírky konané na základě osvědčení Krajského úřadu Ústeckého kraje od dne 1. 7. 2012 pod číslem jednacím: 1488/SČaKŽÚ/2012-7 za účelem Obnova drobných kulturních a přírodních památek na Českokamenicku se za celou dobu trvání vybralo 31 374,21 Kč. Z této částky byla uhrazena pouze část nákladů na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v dolní části obce Lísky, která je dnes součástí města Česká Kamenice. 

Z této částky, bylo postupně uhrazeno:
- jedna z faktur ve výši 26. 262,-- Kč. Celkové náklady na rekonstrukci sochy patrona České země sv. Jana Nepomuckého, která je součástí obce od roku 1741 - tvořily sumu 169.421,50 Kč, ve které však není vyčíslena dobrovolnická činnost členů spolku.
- v roce 2015 jsme uhradili 4. 400,-- Kč z celkové částky 8.000,-- Kč za malbu obrazu sv. Jana Evangelisty, který byl požehnán v obci Lipnice/Kunratice.

Veškeré tímto způsobem získané finanční prostředky byly řádně vyúčtovány a následně samostatný účet zřízený k tomuto účelu byl s nulovým zůstatkem v listopadu 2015 zrušen. Námi vykázané podklady k veřejné sbírce byly podrobeny podrobné kontrole Krajského úřadu Ústeckého kraje a nebyly shledány žádné nedostatky. Což jsme opravdu velice rádi.

Mnohokrát děkujeme všem pravidelným dárcům, kteří byli ochotni darovat své soukromé finanční prostředky na podporu naší činnosti. Dále mnohokrát děkujeme všem anonymním dárcům, kteří nás podpořili formou zasílaných DMS.

Byli jste úžasní a krásně jste podpořili naše projekty, za což vám ještě jednou děkujeme.


Za členskou základnu

                                                            Jitka Tůmová
                                                      předseda výkonné rady

 

www.obnovenepamatky.cz