STELZIGŮV KŘÍŽ VE STUDENÉM

STELZIGŮV KŘÍŽ VE STUDENÉM

    Překrásně kovářsky ztvárněná boží muka stála ve Studeném na pozemku pod domem čp. 42 původního majitele Antona Austena. V pozdější době byl majitelem gruntu Rudolf Stroppe a po něm Artur Stelzig. Po něm nese kříž jméno Stelzigův - "Stelzigs Kreuz". Poslední obnova kříže byla provedena v roce 1938 před začátkem válečného konfliktu. Dnešní obnovu iniciovalo Občanské sdružení Studený a Lipnice. Finanční náklady na obnovu poskytla Purkyňova nadace a Nadace VIA. Bez jejich finanční pomoci za kterou velmi děkujeme by nebylo možné sakrální památku zachovat pro další generace obyvatelstva.