Na vrcholu Studence se pilně pracuje - rozhledna Studenec

Na vrcholu Studence se pilně pracuje


Ano, jistě jste vás nenapadlo, že za předchozím příspěvkem "Blýská se na lepší časy..." bude tak brzy následovat další, který je vlastně jeho pokračováním a nutno podotknout, že jeho děj se vyvíjí velmi pozitivně.

Prací se ujal, a nutno podoknout, že aktivně (nejen organizačně) investiční technik Městského úřadu Česká Kamenice -  Milan Drdek, při kterých tentokrát pomáhali také členové Klubu českých turistů Krásná Lípa pod vedením pana Václava Hiekeho. Jmenovitě to byli  Dr. Jan Eichler (mimo jiné předseda oblastního výboru KČT Ústecký kraj), Jiří Pavlík a Adam Vlach (za ochránce přírody Tilia Krásná Lípa). Panu Hiekemu bychom rádi poblahopřáli k dnešnímu svátku a poděkovali za příkladnou pomoc. 

Prozatím vše probíhá tak, že by rozhledna i vrch Studenec mohly být připraveny pro letecké navrácení kulturní památky České republiky ještě letos. K samotnému přesunu však dojde pouze za předpokladu příznivého počasí okolo studeneckého vrcholu. V tomto jsme, narozdíl od zástupců města Česká Kamenice, velmi skeptičtí, jelikož usazení celé kontrukce není otázkou jednoho či dvou dnů, na které bude potřeba dobré počasí. V posledních dnech (vyjma těch slunečných) byl však vrchol a jeho okolí zahalen do mlhy. Každopádně to neznamená ohrožení dokončení celé akce. Pokud se stane, že se počasí neumoudří, dočká se rohledna na jaře toho, o co jí připravil mlžný podzim a mrazivá a sněhová zima. Jakmile bude vše podbarveno jarními barvami, i rozhledna na Studenci se dočká a možná to bude, díky začínající turistické sezóně 2009, i důstojnější než nyní, nemyslíte? 

Bc. Tomáš Horyna

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

Foto: Hana Michálková, Zdeněk Kába