Sponzoři v roce 2014

Sponzoři v roce 2014


Jmenovité poděkování zaslouží sponzoři akcí v roce 2014:

V roce 2014 finančně podpořili činnost sdružení: Svatava Hurst, Heribert Eschler, Ing. Jaroslav Janda, Miroslav Jindra, Ing. Vladimír Kužel, Dagmar Marvanová, Zdeněk Masojídek, Věra Mašková, Ing. L. Raus a Jaroslava Rausová a  Miluše a Vlastimil Vrtílkovi.

Zaznamenali jsme velké množství anonymních dárců formou DMS zasílaných na účet Veřejné sbírky vyhlášené  Krajským úřadem Ústeckého kraje. První větší darovaná částka byla poukázána od dárce  Jana Solaře z Chřibské již dne 8.8.2012. Pravidelně  dlouhodobě poukazovala finanční prostředky paní Ing. Ivana Mrázková, MUDr. Olga Wiererová.  Na účet sbírky byl poukázán také výtěžek „Blešího trhu“ uspořádaného ženami v Lísce.

Dary věnované na účet veřejné sbírky Občanského sdružení pod Studencem na činnost spolku až během roku 2015 věnovali: pan Milan Bílek, MUDr. Vladislav Holata a paní Ing. Ivana Mrázková.

Fond Pavly a Pavla Redlichových při Ústecké komunitní nadaci


Mnohokrát děkujeme, vám všem donátorům a dárcům, za laskavou pomoc, bez které bychom nebyli schopni uskutečnit takové množství krásných a přínosných projektů.