Spolupráce se Spolkem přátel Ostašova

Spolupráce se Spolkem přátel Ostašova

Na jaře 2013 byla navázána spolupráce se Spolkem přátel Ostašova - více informací najdete na webu www.ostasov.eu

Ostašov je obec nedaleko Liberce. Spolek přátel Ostašova letos na jaře zorganizoval spěšnou rekonstrukci bitvy, která zde probíhala v rámci Sedmileté války. Slovo dalo slovo a tak jsme se domluvili, že za námi přijedou 10. srpna 2013 dopoledne do Studeného.

Projdou si nově připravenou "Zážitkovou trasu" a následně společně posedíme a předáme si zkušenosti z projektů - rekonstrukce bitev v rámci Sedmileté války v roce 1757. Domníváme se, že podobné akce - setkávání, výlety anebo vycházky, to bude do budoucna jediné, co budeme moci ještě podnikat. 

Díky vytunelovanému státu nebudeme mít už na nic jiného finanční prostředky. 

Spolek přátel Ostašova