Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany?

Přednáška: Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany?

    Přednáška s názvem "Jaká je pravda o nemoci Bedřicha Smetany" Doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc. se konala v sobotu 18. července 2009 v zasedací síni Městského úřadu Chřibská od 17,00 hodin.

   Více o práci Doc. MUDr. Jiřího Ramby, Dr.Sc., se dozvíte v jeho knize: Slavné české lebky. Antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie. První vydání. Edice Makropulos, Galén, Praha 2005. 305 s., 91 dokumentačních zobrazení a 4 ilustrace Miroslava Bartáka. Cena 350,- Kč. ISBN 80-7262-325-7. Vydalo a distribuuje nakladatelství Galén.

                Recenze knihy Slavné české lebky:

V málokteré populárně naučné publikaci se prolíná tak hluboké studium historických reálií s odbornými znalostmi jako je tomu v antropologicky pojatém výkladu doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., odborníka v ústní, čelistní a obličejové chirurgii.  Kniha je věnována zkoumání tří poúrazových nálezů u známých případů z historie našeho národa. Je uvedena obecným výkladem významu obličeje a jeho výrazu v průběhu  dějinného vývoje.  Úvodní  kasuistika je zasvěceným  odborným výkladem současného pohledu na deformovaný skelet obličeje dvou žen z doby lovců mamutů,  žijících před pětadvaceti tisíci lety v Dolních Věstonicích. Dokument o zhojených úrazech čelistního skloubení významným způsobem  přispěl k poznávání kulturního vývoje lidstva.  Druhý případ vysvětluje nález na lebce Karla IV. jako poúrazové změny vzniklé při rytířském turnaji. Nejen výklad mechanismu úrazu si zaslouží pozornost. Samostatným badatelským činem je průkaz úmyslného zatajení vážného poranění budoucího římského císaře, nemluvě o znaleckém výkladu úrovně středověkých léčebných postupů i u tak závažných poranění. Konečně třetí, regionálně zajímavý příběh změn nalezených na lebce Bedřicha Smetany, má původ  v době jeho školního pobytu v Jindřichově Hradci. Na přelomu let 1834 a 1835 zakopal se spolužáky na poli u Vajgaru do hlíny láhev se střelným prachem, láhev vybuchla a poranila Smetanu na pravé tváři. Smetana na čas ohluchl, přechodná ztráta sluchu se od té doby opakovala a spolu s bolestmi se v průběhu života zhoršovala. Smetanův prospěch se zhoršil tak, že musel jindřichohradecké gymnázium opustit. Výklad medicínských závěrů vedl doc. Rambu k diagnóze chronické osteomyelitidy, čímž přispěl k očištění Smetany od domněnek a pomluv vztahujících se k původu jeho pozdější hluchoty.

                Vědecký přínos  publikace doc. Ramby  je umocňován  poutavou krásnou češtinou, která z knihy činí nesporný kulturně historický čin. Společný základ rozboru medicínských nálezů tkví ve výkladu morfologických změn na podkladě poškozené a změněné funkce, přičemž se uplatňuje hluboká znalost funkčních změn u vyvíjejícího se organismu  dětského a dospívajícího jedince. Detektivní postup vyšetření vychází z metod paleochirurgického a paleorentgenologického  zkoumání kosterních pozůstatků. Medicínské závěry jsou konfrontovány se známými literárně historickými údaji. Navíc jsou diskutovány s novějšími dostupnými prameny. Autor navíc přináší vždy vlastní nový výklad historických dat vztahujících se k  pravděpodobným okolnostem úrazu.  Závěry se opírají  o hodnocení skiagramů, panoramatických snímků a CT vyšetření lebky a obličejového skeletu. Každá jednotlivá studie ve svém shrnutí  vysvětluje změny, k nimž za života nositele došlo, včetně rozboru léčebné péče dostupné v dané době. Konečně je každý díl uzavřen úvahou upozorňující na  léčebné možnosti podobných situací dnes.  

Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.