Slovo předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s.

Slovo předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s.

Jak vzniká (ne)přítel

Pomníky vystavěné na počest padlých ve válkách najdeme téměř ve všech městech a obcích po celé Evropě. Dokladují, že občané na své padlé sousedy a blízké nezapomněli. Ty, které se nacházejí ve vnitrozemí jednotlivých států se od těch z pohraničí lehce odlišují. Na pohraničních najdeme jména někdejších sousedů, možná spolužáků různých národností. Typický jev pro tato území. Po generace, po celá staletí museli jejich obyvatelé přijmout fakt, že nemluví vždy stejným mateřským jazykem. Zdánlivá překážka je v mnoha směrech běžně považována za společenskou přednost. Dvojjazyčná výchova dětí, kulturní obohacení, hospodářská motivace, řada výhod a zajímavostí pro pohraniční region. Ovšem pomníčky hovoří o něčem jiném. Mocní politici, garnitury hrabivých nadlidí, kterým zachutnala moc a kterým údajně daly národy důvěru, přesvědčí své národy, že v zájmu této důvěry a jejich blahobytu je třeba vyhlásit válku. Z moci úřední je stanoveno, na které straně, který národ musí stát. Je stanoveno, kdo jsou přátelé a kdo jsou úhlavní nepřátelé. V pohraniční vsi se truhlář Zima dočte v novinách, že jeho letitý soused, možná i vzdálený příbuzný, učitel Winter či Winternitz je nepřítel, že není radno se s ním bavit, natož s ním jako dosud sedět v hospodě nebo v kostele v jedné lavici. Jejich sotva zletilí synové, nebo oni sami nebo i jejich staří otcové obdrží posléze povolávací rozkazy a narukují do znepřátelených armád, aby si spolu vyřídili účty, o kterých neměli dosud ani tušení.

U příležitosti významných historických výročí pod vrchem Studencem uspořádalo Občanské sdružení Studený a Lipnice společenské setkání místních obyvatel i chalupářů s původními obyvateli těchto a okolních obcí. 90. výročí ukončení první světové války, připomenutí prvních písemných zmínek o existenci osad Studený, Lipnice a Kunratice bylo pádným důvodem k tomuto setkání. Velká příležitost vzdát hold tomuto nádhernému koutu světa, poděkovat generacím pracovitých předků a uctít památku padlých mužů.

Je mi velkou ctí, že jsme jako členové spřáteleného občanského sdružení mohli přispět k důstojnému průběhu slavností. Mariánské procesí, vedené církevními hodnostáři světícími zrenovované pamětihodnosti umocnilo atmosféru důstojnosti, stalo se aktem sblížení a pokorného rozjímání. Symbolický průvod, který se vydal od památníku padlých ke Školnímu kříži, přes pobožnost v Hluboké rokli až po večerní modlitbu v kapli Narození Panny Marie a nedělní slavnostní závěrečnou mši svatou vyvolal nejen četné slzy dojetí, ale byl podle slov zástupce rodáků mostem, který navázal na mírové tradice a nastolil zpřetrhané porozumění. Tato převratná společenská událost byla výsledkem dlouhodobé, obětavé práce dobrovolníků a přátel občanského sdružení Studený a Lipnice a vzbudila silné emoce v široké veřejnosti. Nevyburcovala sice mnoho zájmu u oslovených a pozvaných politiků, ale potvrdila poslání a sílu občanských sdružení, která ctí dědictví předků, pěstují přátelské mezilidské vztahy, nemají mocenské ambice a konají v duchu principů evropské demokracie.

 Mgr. Jana Krausová
předsedkyně Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s., Chřibská
www.haenke.slamow.com