Setkávání členů Občanského sdružení pod Studencem s návštěvníky rozhledny na Studenci v Horní Lísce/České Kamenici

Setkávání členů Občanského sdružení pod Studencem s návštěvníky rozhledny na Studenci v Horní Lísce/České Kamenici


Propagační materiály a předměty, turistické razítko, mapy, ale i mapy rozhleden České republiky, pohlednice vesnice Studený a malá brožurka „Záchrana rozhledny na Studenci“ - to byly pozornosti a dárky, které turisté a návštěvníci dostávali současně s informacemi o kulturní památce – rozhledně na Studenci a o přírodní památce a rezervaci Zlatý vrch a okolí Českokamenicka.

Překvapením pro nás bylo, jak nedostatečně jsou tato turisticky zajímavá a významná místa značena. Odbočení z hlavní silnice směr Kamenice - Rumburk na místní komunikaci do Lísky/České Kamenice k rozhledně není označen. Stejně tak není nijak označeno malé parkoviště určené pro návštěvníky, kteří přijíždějí autem. Majitel stavby rozhledny se k tomu zavázal již v roce 2007. Rozhodně nikde nezíská informaci o velmi úzké silnici a prudkém stoupání přijíždějící větší vozidlo – např. autobus s turisty. Ale i to se může přece stát. Prazvláštní turistické směrovky k rozhledně a na Zlatý vrch jsou umístěny nevhodně. Vede to k tomu, že někteří z návštěvníků vyjíždějí až ke vstupu do lesa pod vrcholem Studencem. Patrně by byli překvapeni pracovníci CHKO Lužické hory a návštěvníky by pokutovali. Ti by však nejspíš ani netušili proč! 

Vůbec nikde není označeno, kde se může návštěvník najíst a hlavně napít. Jedinou anonci nabízí plakátek na rybí speciality obchodu, který je dole ve městě Česká Kamenice a o víkendu je pochopitelně zavřený. Škoda! Běžně zde totiž nikdo turistické informace návštěvníkům neposkytuje. Přitom by turistický ruch mohl s krásou přírody podpořit i podnikání a rozvoj místa. Vždyť z tohoto důvodu před 120 lety turistický ruch právě v lokalitě Českosaského Švýcarska vznikl. Patrně si turistů příliš nevážíme a zcela cizí je tu slogan …. „Jsme vstřícní k turistům“. Oni by se k nám totiž nejenom rádi vraceli, ale jistě by doporučovali naše krásná místa dalším a dalším návštěvníkům!!!!!

Byl to pro nás mile strávený, nebývale horký den. Měli jsme s sebou dobré jídlo a dostatečnou zásobu tekutin k zajištění kvalitního pitného režimu. Nadšení nám přinesla hra pétanque. To by nebyl ani pan profesor Tůma, aby si na nás něco neobvyklého nevymyslel a nezorganizoval. Soupeření coby „Sígři ve výslužbě“ jsme zcela propadli.

Milé bylo hlavně zjištění, kolik turistů znalo Občanské sdružení pod Studencem. Těm, kteří o nás dosud nevěděli, jsme podávali informace o naší práci a také o možnosti zasílání DMS (více na www.obnovenepamatky.cz ). Veřejná sbírka byla vyhlášena na podporu obnovy drobných památek na Českokamenicku.

Finanční prostředky získané prodejem propagačních předmětů na Studenci budou použity nejen na režii chodu sdružení, ale například i na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí od roku 1741 v Lísce/České Kamenici. Je zničená a zpřerážené ruce barokního světce tiše volají po rychlé záchraně…..
Jsme přesvědčeni, že naše práce přináší velkou propagaci našich překrásných míst a celého Českokamenicka. Mnoho turistů vyjadřuje obdiv k naší práci. Mnozí z nich jsou překvapeni, jak překrásná místa poznávají v tolik zatracovaném Ústeckém kraji. 
Přijeďte se podívat i Vy…….