SETKÁNÍ PŮVODNÍHO A SOUČASNÉHO OBYVATELSTVA 5.9.2009

SETKÁNÍ PŮVODNÍHO A SOUČASNÉHO OBYVATELSTVA 5.9.2009

V sobotu dne 5. září 2009 se ve Studeném konalo slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva při příležitosti požehnání dalších obnovených drobných sakrálních památek v osadě a v Hluboké rokli mezi Studeným a Lipnicí

Setkání začalo v 15 hodin na návsi u Stelzigova kříže ve Studeném, kde všechny přítomné přivítala paní starostka obce Kunratice paní Květa Božíková, dále za Občanské sdružení Studený a Lipnice Jitka Tůmová.  Poděkovala sponzorům obnovené památky - Purkyňově nadaci a Nadaci VIA. Při příležitosti předávání fotografie Stelzigova kříže zástupcům obou nadací došlo ze strany Purkyňovy nadace k velkorysému daru padesáti tisíc korun, který umožní O.s. SaL pokračovat v započaté práci na historické publikaci. Za původní německé rodáky promluvil pan Reiner Heinrich z Německa, přímý potomek dávného donátora krásné lesní Mariánské kaple v Tiefen Loch pana Christopha Austena, rychtáře ze Studeného, a i v další historii významné studenecké rodiny Austenů.

Obnovený Stelzigův kříž posvětil děkan P. Karel Jordan Červený z kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici. O hudební vystoupení se postarala děvčátka ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské - Stanislava Švejdová a Zdenička Balíková.

Po požehnání Stelzigova kříže a krátkém občerstvení se účastníci poutního mariánského setkání přesunuli do Hluboké rokle mezi Studeným a Lipnicí, kde proběhla od 17 hodin druhá část slavnosti. U lesní Mariánské kaple celebroval českokamenický děkan P. Karel Jordan Červený krátkou pobožnost a požehnal nové deskové obrazy, které překrásně zhotovil děčínský restaurátor pan Jan Pokorný, umístěné v nejbližším okolí kaple: obraz Nejsvětější Trojice, obraz Korunování Panny Marie a votivní obraz Panny Marie Pomocné s klečící dívkou.

Obnovy těchto sakrálních památek a zbudování odpočinkového místa v Hluboké rokli se ujal státní podnik LESY ČR, a je třeba vyjádřit velký dík za jejich iniciativu a financování celé akce. Také zde se o hudební doprovod postarala děvčata ze Sdružení Tadeáše Haenkeho a za hlavního sponzora obnovy tohoto sakrálního místa - státní podnik Lesy ČR - promluvili pan ing. Pavel Bik a ing.  Tomáš Sedláček .

Obnovené drobné památky společně s lesní Mariánskou kapličkou vytvářejí uzavřený sakrální prostor, kde byla v roce 2008 obnovena tradice poutních slavností.

Slavnosti se též zúčastnili zástupci obou nadací - za Purkyňovu nadaci pan Dalibor Černý a paní Blanka Černá, za Nadaci VIA paní Alžběta Mattasová a její kolegové. Čestným hostem byl pan Radek Vonka, radní Ústeckého kraje. Na celé slavnosti se sešlo velké množství lidí, kteří společně prožili slavnostní okamžik navrácení původních krásných ozdob místní krajiny, jež vytvořilo původní obyvatelstvo. Tímto okamžikem se navrátily na svá původní místa, aby obohacovaly návštěvníky, přicházející do míst na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska.

Nedělní hlavní poutní mše svatá v Poutní kapli Panny Marie v České Kamenici byla opět umocněna překrásným hudebním zážitkem, kterým všechny přítomné obdařili hudebníci ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské.

Je velmi potěšující vidět množství lidí, kteří obdivují krásy drobných památek a využívají magické míst sakrálního prostoru v Hluboké rokli.