Rozhledna je zpět na svém místě

Rozhledna je zpět na svém místě

 

FOTOGALERIE

REPORTÁŽE V TV

 

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ROZHLEDNY, ABY NA NI AŽ DO ODVOLÁNÍ NEVYSTUPOVALI. DŮVODEM JE SKUTEČNOST, ŽE PRÁCE NEJSOU ZCELA DOKONČENY A ROZHLEDNA NEMÁ ATEST - TEN BUDE VYDÁN AŽ NA ZÁKLADĚ DOKONČENÍ A PROVEDENÍ ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY. DO TÉ DOBY JE VÝSTUP NA ROZHLEDNU ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ! DBEJTE POKYNŮ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNÉ U ROZHLEDNY A OPRAVDU SE I PŘES ZÁKAZ NEPOKOUŠEJTE NA ROZHLEDNU VYSTOUPAT!!!


Vážení milovníci výhledů z rozhledny na Studenci, V sobotu 14. 3. 2009 ve 12,40 hodin, se rozhledna vrátila zpět na své stanoviště.

Všem Vám děkujeme za podporu, finanční příspěvky a hlavně za důvěru, že se obnova povede.

Poděkování patří členům Amici Decini, jmenovitě panu PhDr. Petru Nádvorníkovi a panu Ing. Vladimíru Bažantovi z KČT, pobočka Děčín. Nebýt jejich obrovské mravenčí práce, kterou vykonávali po deset let, nebyl by ani tento slavný den. Musíme poděkovat panu Ing. Jiřímu Šulcovi, který pár minut před počátkem celosvětové hospodářské krize pomohl sehnat nezbytné finanční prostředky. I bez jeho pomoci bychom se dnes neměli z čeho radovat. Děkujeme také pani Haně Lukáčové a Bc. Tomáši Horynovi. Pan Jan Stuchlík, Marcela Klíchová, Josef Suk a další, kteří přinášeli pravidelné informace o probíhající obnově kulturní památky, pomohli víc, než si dovedeme představit. Díky.

Děkujeme společnosti LANA, s.r.o. z Litoměřic, panu Ladislavu Bohuslavovi a Jaroslavu Beránkovi a dalším jejich zaměstnancům za dobře odvedenou práci. Děkujeme společnosti Aerocentrum, s.r.o. Hořín. Pánové, jste úžasní a Váš šéf pan Ing. L.Ogurčák může být na Vaši práci oprávněně pyšný. D
Děkujeme panu Milanu Drdkovi z Městského úřadu Česká Kamenice a dalším, kteří se za město Česká Kamenice, které je majitelem rozhledny, na akci podíleli.

Děkujeme paní Haně Michálkové, Zdeňku Kábovi, Mirkovi Řeřichovi, Haně Slavíčkové a Stanislavu Tůmovi, Václavu Hiekemu a řidiči, který dokázal neuvěřitelné výkony při vyvážení materiálu na vrchol Studence.
Děkujeme rodině Moudrých z Biofarmy Lipnice a rodině Macháčků z Lísky. Dále studentům českokamenického gymnázia a dvěma studentkám Z. Balíkové a S. Švejdové. Podpora od města Chřibská byla posilující, děkujeme pane starosto, stejně jako aktivní spolupráce členů Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské vedené paní Mgr. Janou Krausovou.

Z celého srdce děkujeme panu Ing. Janu Janatkovi, který se již úspěšně podílel na obnově zcela nejstarší kovové konstrukce rozhledny na našem území – Slovanky v Jizerských horách. Děkuji panu prof. Jan Nouzovi a PhDr. Jiřímu Kühnovi.

Děkujeme „MEDVĚDIČKÁM“ za první a podstatný finanční dar, který se pro nás stal závazkem jít dál a nenechat se otrávit a nevzdat to.

Děkujeme opravdu všem.

Je to tady, a my doufáme, že se všichni sejdeme při příležitosti slavnostního otevírání. O termínu Vás budeme včas informovat, stejně tak jako o dalších informacích, které se budou rozhledny týkat.

Občanské sdružení Studený a Lipnice