Pár slov k ukončené rekonstrukci Johnovy kaple ve Studeném...

Pár slov k ukončené rekonstrukci Johnovy kaple ve Studeném...


Pod Studencem na Českokamenicku, na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor, vykonali členové Občanského sdružení pod Studencem množství práce k záchraně drobných sakrálních památek. Jsou kulturním dědictvím, součástí historie krajiny a formují estetický a kulturní cit obyvatelstva, který utrpěl mnohaletým nedostatkem zájmu a ztrátou obecného povědomí o jejich hodnotách.

Od počátku své činnosti (2007) obnovilo sdružení do letošního roku 14 drobných sakrálních památek - Školní kříž, Památník padlým v I. světové válce, Polírův kříž, Stelzigův kříž, Lehmannovy pomníky u Studeného, Lehmannův pomník v Lísce, Schiffnerův kříž, Johnovu kapli a v letošním roce kříž z roku 1882 v Horní Lísce/České Kamenici. Objevena byla Studenecká poutní madona Panny Marie Pomocné (1835), která byla od roku 1946 nezvěstná. Po svém nálezu byla na náklady OspS opravena. Nově opět na náklady sdružení byla vytvořena další památka - Zelený kříž v Dolní Lísce/České Kamenici a obraz sv. Antonína Paduánského do Hluboké rokle. Ten OspS získalo jako uznání a projev díků za činnosti sdružení od pana Pokorného z Děčína. Je známo, že zcela zásadní podíl, včetně finančního, mělo OspS na obnově kulturní památky - rozhledny na Studenci u České Kamenice. Dosud získané finanční prostředky na opravy památek lidové zbožnosti přesahují částku 2 milionů korun. Zajištěny byly z prostředků občanského sdružení a hlavně z obhájených dotačních programů. Nejvýznamnější podíl finanční podpory přinesly opakovaně obhájené projekty vyhlášené Ústeckou komunitní nadací, Purkyňovou nadací, Nadací VIA, Nadací OF, Česko-německým fondem budoucnosti. Obdivuhodné jsou finanční prostředky získané od velkého množství drobných soukromých dárců. Mnohdy pokryly celou opravu památky, na kterou nebyla získána dotace. Tehdy dobrovolně pomohli lidé, kterým není lhostejný osud drobných sakrálních památek na Českokamenicku, nebo obdivují práci Občanského sdružení pod Studencem. Nemalé finanční prostředky investoval do obnovy památek nacházejících se na katastru obce Kunratice v Lipnici a Studeném s. p. Lesy ČR. Uhradil kompletní rekonstrukci uzavřeného sakrálního prostoru v Hluboké rokli, kde byly obnoveny tři deskové obrazy, Mariánská kaple (1733) a Austenův kříž sv. Michaela. Tyto finanční náklady byly nad rámec peněz, které od donátorů zajistili členové občanského sdružení. Využití získaných peněz je patrné všude v prostoru pod Studencem - viz „Zážitková trasa okolo obnovených krajinotvorných prvků“, která byla na náklady OspS počátkem letošní turistické sezony uvedena v život. Více na www.podstudencem.cz a nebo www.obnovenepamatky.cz

Zcela zásadně a rozhodně se musíme ohradit proti v červenci 2013 uvedené informaci, že rekonstrukce Johnovy kaple ve Studeném byla podpořena Ústeckým krajem. Informace je zavádějící. Částkou z fondu kraje, která lehce přesahovala 20 tisíc korun, se Ústecký kraj podílel pouze na úhradě repliky originálu obrazu Panny Marie Pomocné (1935) od autora E. Vatera. Na finanční podpoře obnovy drobných památek pomocí grantových programů se Ústecký kraj dosud nepodílel. Cítíme, že je třeba uvést vzniklou zavádějící informaci na pravou míru a současně poděkovat všem donátorům.

Náklady na rekonstrukci Johnovy kaple, překrásné památky lidové zbožnosti z roku 1760, která probíhala v období 2010 – 2012, přesáhly 120 tisíc korun. Byly uhrazeny z dotací Nadace VIA, Nadace OF, ÚKN a z finančních prostředků OspS s velkým podílem dobrovolnické činnosti členů sdružení. Restaurátorský průzkum, který přinesl objevení unikátního díla místního umělce, zcela uhradila Ústecká komunitní nadace. Členové sdružení si jsou vědomi obrovského množství vykonané práce a dobrovolnické činnosti, která přináší nejenom zachování památek, ale i vzornou propagaci Ústeckého kraje.

Za členskou základnu Občanského sdružení pod Studencem

Jitka Tůmová

předseda výkonné rady