Rozsáhlá rekonstrukce Johnovy kaple

Rozsáhlá rekonstrukce Johnovy kaple

 
V obci Studený/Kunratice na Českokamenicku od počátku června 2011 probíhala I. fáze rekonstrukce Skalní výklenkové "Johnovy kaple" zbudované v roce 1760. Finanční prostředky na tuto činnost OspS. získalo z obhájeného grantového úkolu Nadace VIA v rámci programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů". Obnova sakrální památky probíhala také díky dobrovolnické činnosti finančním prostředkům sdružení. Během realizace I. fáze projektu bylo obnoveno ozdobné zastřešení kapličky, ozdobný plůtek a lavička a celkově ošetřena skalní stěna výklenku. V průběhu rekonstrukčních prací byly sejmuty a vysušeny deskové obrazy, které jsou důkladně uloženy a čekají na druhou fázi obnovy v průběhu roku 2012. Ještě do konce roku 2011 bude ve spolupráci s kvalifikovaným restaurátorem proveden restaurátorský průzkum hlavního deskového obrazu s vyobrazením Panny Marie Pomocné za účelem zjištění případně dochovaných fragmentů původní malby deskového obrazu. Na tuto expertizu získalo OspS finanční dotaci od Ústecké komunitní nadace, zbytek požadované částky uhradí ze svých finančních prostředků občanské sdružení. Obrazy ze skalní kaple byly v minulosti již několikrát renovovány; revers vyobrazení Panny Marie Pomocné nese nápis z roku 1844, podle něhož byl tehdy obraz obnoven na náklad F. Johna, tehdejšího obyvatele Studeného. Obrazy byly do roku 1938 renovovány ještě v r. 1924 a 1935, náklady uhradili opět místní lidé. Vyobrazení Panny Marie Pomocné provedené Ernstem Vaterem z Rynartic, jehož rodina historicky pocházela ze Studeného, bylo výtvarně relativně kvalitní malbou. Pokud se restaurátorským průzkumem zjistí dochované zbytky malby tohoto umělce, mohlo by dojít k obnově jeho původní malby. Byl by to opravdový unikát vzhledem k tomu, že většina děl E. Vatera byla v poválečných letech zcela nenávratně zničena. 

Péče, obnova a údržba místních drobných památek dává prostor k rozvoji dobrovolnické činnosti, která se pozvolna a zcela nesměle začíná probouzet a přebírat, či napodobovat činnost původních "Zkrášlovacích spolků", které v prostoru Českokamenicka až do konce války kvalitně působily. Díky činnosti členů sdružení se pomalu začíná obnovovat spolková činnost, zájem o zvelebování obce a obnovu pozůstatků drobných památek, kterými původní obyvatelstvo zdobilo krajinu. Sloužily tak nejenom k náboženským účelům, staly se součástí krajiny a krajinotvornými prvky. Učíme se také vážit si práce lidí, kteří zde žili své životy před námi. V nedávno vydané historické publikaci "Krajina pod Studencem v proměnách doby" se uvádí skutečnost, že v prostoru Českosaského Švýcarska byly historicky položeny základy vzniku a rozvoje turistického ruchu na celém našem území. Tento fakt je třeba zdůrazňovat a nezbytně i nadále rozvíjet snahu o udržitelný rozvoj turistického ruchu v překrásných místech krajiny Českokamenicka. 

Občanské sdružení pod Studencem získalo na II. fázi obnovy - tentokrát obrazů z Johnovy kaple do původní podoby - další finanční dotaci. Díky tomu mohou být obrazy skalní kaple restaurovány podle dochované fotodokumentace, která je v majetku OspS. Výsledem práce restaurátora bude obnovení původního vyobrazení deskových obrazů a překrásná skalní výklenková kaple by se měla opět zalesknout v plné původní kráse. O obnovenou památku budou nadále aktivně pečovat členové OspS., tak jako pečují o obnovené drobné památky na katastru obcí Studený a Lipnice a Líska.

   

 

Rekonstrukce Johnovy kaple Rekonstrukce Johnovy kaple

Nadace VIA

ČSOB

ERA pomáhá

Ústecká komunitní nadace