Studentky českokamenického gymnázia pomáhají...

Studentky místního gymnázia přispěly na obnovu rozhledny

 

Při příležitosti vernisáže předcházející výstavy předvedly své hudební vystoupení dvě studentky - Balíková a Švejdová. Následně nabízely účastníků výstavy korálky a náušnice, které samy vyrobily. Získané finanční prostředky věnovaly v neděli 11.května 2008 Občanskému sdružení Studený a Lipnice na opravu rozhledny ze Studence.

Bylo to dojemné a zároveň hřejivé. Jimi věnovaných 400,-- Kč převážilo všechny dosud věnované sponzorské dary určené k obnově kulturní památky rozhledny na Studenci u České Kamenice. Pokud bychom mohli, vyjádřit náš obdiv a dík, tak studentce Balíkové z Liberce a Stanislavě Švejdové, studence českokamenického gymnázia by měl patřit jeden z ještě zbylých schodů rozhledny. Jejich dar má absolutně nevyčíslitelnou hodnotu. Prokázaly totiž, že mají svůj překrásný kraj již zapsaný ve svém srdci. A vše, co děláme s láskou, děláme dobře.

Celý finanční výtěžek z uspořádaného koncertu v kostele sv. Jiří v Chřibské včetně daru pana faráře Tomáše Kuby a dalších osobních finančních darů člení Sdružení Tadeáše Haenkeho byl zaslán na účet O.s. SaL určený k podpoře obnovy kulturní památky rozhledny ze Studence. Je to další finanční částka, kterou lidé z Chřibské na obnovu rozhledny přispívají. Základní škola a mateřská škola v Chřibské a město Chřibská již městu Česká Kamenice darovalo finanční prostředky na nové stupně schodiště rozhledny.

Děkujeme Vám moc za podporu, pomoc a hlavně za krásnou spolupráci.

   

Členové Občanského sdružení Studený a Lipnice