Sbírku děčínského muzea obohatil originál obrazu E. Vatera

Manželé Forejtovi spolu s Občanským sdružením pod Studencem darovali děčínskému muzeu zrestaurovaný originál obrazu E. Vatera

 
Zrestaurovaný originál obrazu Ernsta Vatera věnovali manželé Forejtovi a Občanské sdružení pod Studencem Oblastnímu muzeu v Děčíně.

Obraz byl součástí skalní výklenkové Johnovy kaple, která se nachází v dolní části Studeného. Byla zřízena v roce 1760 a její jméno je odvezeno od tehdejších majitelů protilehlého domu. Hlavní deskový obraz Panny Marie Pomocné má v oválech po stranách vyobrazení sv. Antonína s Ježíškem a sv. Floriána.  Ve dvou dalších oválech jsou vyobrazení Monstrance a kalichu. V oválu zcela dole je vyobrazen oblíbený český barokní světec sv. Jan Nepomucký.

Obrazy kaple byly v průběhu let několikrát renovovány. Z reverzu obrazu se dozvídáme, že roku 1844 obraz obnovil malíř Grohmann z Jetřichovic. Při dalších renovacích roku 1924 a 35 Vater z Rynartic. Malba tohoto umělce byla zřetelná ještě v 60. letech minulého století. Další oprava obrazů proběhla až v roce 1997, kdy však byly malby již velmi špatně znatelné. Proto byly přetransformovány jak po výtvarné tak i po obsahové stránce.

"Vater se narodil roku 1877, datum úmrtí umělce není známé. Spolu se svým otcem Eduardem Vaterem se v mnoha oblastech zasloužili o uchování kulturních a historických hodnot regionu. Kromě cenného souboru kronik, vedeného souvisle od roku 1864 až do konce druhé světové války a sbírkotvorné činnosti, i svou uměleckou tvorbou, především restaurováním drobných památek v širokém okolí. Po roce 1945 byla naprostá většina díla Vatera zničena či rozchvácena a jen několik málo artefaktů se podařilo vypátrat v muzeích a archivech. V těchto souvislostech je nutno každé dílo, u něhož je nesporně prokázáno Vaterovo autorství považovat, za mimořádně cenné a vyžadující zvláštní pozornost při obnově,“ doplňuje informace o autorovi historička Mgr. Natálie Belisová.

Obrazy byly naposledy zrestaurovány paní Hanou Bělinovou v rámci celkové obnovy kaple, která proběhla v letech 2011 - 2012 za podpory dotačních programů Nadace VIA, Ústecké komunitní nadace a Nadace Občanského fóra.  Restaurátorský průzkum finančně podpořila opět Ústecká komunitní nadace. "Paní restaurátorka záměrně neprováděla na malbě hlavního obrazu retuše, aby bylo pokud možno co nejvíce zachováno původní umělcovo ztvárnění," říká předsedkyně Občanského sdružení pod Studencem Jitka Tůmová.

Po instalaci obrazu panovala poměrně vážná obava, že by mohl být zcizen. Ve snaze zachovat originální práci umělce Vatera se rozhodli manželé Alena a Vladimír Forejtovi, na jejichž pozemku kaple stojí a jsou tedy jejími vlastníky, vyhovět návrhu občanského sdružení a byli ochotni darovat obraz muzeu a uchovat jej tak pro další generace. To ocenil ředitel Oblastního muzea v Děčíně Mgr. Milan Rosenkranc a dárcům poděkoval při slavnostním aktu, který se konal v úterý 13. listopadu v prostorách muzea.

"Aby po obrazu v kapli nezůstalo jen prázdné místo, rozhodli jsme se ho nahradit replikou," dodává místopředseda sdružení Tomáš Horyna. Na zhotovení repliky, získalo Občanské sdružení pod Studencem finanční dotaci z fondu Ústeckého kraje. Na úhradě malby se také  budou podílet vlastními prostředky členové sdružení . K slavnostnímu odhalení repliky hlavního obrazu v Johnově kapli by mělo dojít na jaře příštího roku. Další informace o obnově kaple a dalších památkách lze najít na webu www.obnovenepamatky.cz 

   

 

Zrekonstruovaná Johnova kaple Předání obrazu E. Vatera děčínskému muzeu
   
Předání obrazu E. Vatera děčínskému muzeu Předání obrazu E. Vatera děčínskému muzeu
   
Předání obrazu E. Vatera děčínskému muzeu Předání obrazu E. Vatera děčínskému muzeu