Rozhledna Studenec ve společnosti LANA, s.r.o.

Jarní brigáda

V sobotu 3. května 2008 uskutečnila skupina nadšenců z Občanského sdružení Studený a Lipnice další krok ke znovuotevření rozhledny na Studenci. Pod odborným dohledem statika pana Ing. Jana Janatky, který dojel až z Lučan v Jizerských horách, pokračovali v přípravných pracích nezbytných k ukotvení opravované rozhledny. Městskému úřadu přislíbenou brigádnickou akci organizačně zajistil pan Z. Kába z O.s. SaL, odpovědnost za přípravu k následnému betonování kotvicích patek a k upevnění nové technologie kotvicích šroubů převzal pan M. Drdek z MÚ Česká Kamenice.

Sraz byl v 7,30 na Biofarmě Lipnice, s sebou si účastníci přinesli nářadí – majzlíky, palice, krumpáče, lopaty, hrábě, v neposlední řadě svačinu, pití a hlavně dobrou náladu. Na zamlženém vrcholu Studence se v prostoru, kde stávala vyhlídková věž, sešlo 19 ochotných lidí a jeden pes. Začalo se pracovat v 8,30 hodin. Nepršelo, bylo poměrně teplo. Práce nebyla jednoduchá. Původní 120 roků starý beton byl stále ještě velmi kvalitní a podloží bylo tvrdé. Odhalování starých kotevních šroubů bylo třeba provést do hloubky 80 cm v šíři 2 m. Všichni pracovali s obrovským nasazením. Zvláště je třeba vyzdvihnout chlapce Chytilů, který se bez otálení připojil. Ing. Janatka bedlivě kontroloval kvalitu práce brigádníků podle čerstvě dokončené dokumentace betonových patek. Pes Žeryk všechny hlídal a následně se úspěšně pokoušel loudit o podíl na jejich dobré svačině.

Okolo jedenácté hodiny bylo hotovo. Brigáda O.s. SaL skončila společným fotografováním a zápisem do vrcholové knihy. Spokojení s vykonanou prací, potkávali účastníci při sestupu překvapivě velké množství turistů, kteří, jak je patrno, stále vyhledávají tento překrásný kout Českokamenicka, přestože vyhlídková věž zatím obnovena není.

Všem zúčastněným je třeba poděkovat. Byli jako vždy báječní. Stále je možno doufat a věřit, že se dobrá věc podaří a přes obtíže se získáváním finančních prostředků se rozhledna na Studenec vrátí ke 120. výročí jejího původního slavnostního otevření. V těchto chvílích je sestavována v prostorách společnosti LANA, s.r.o. v Litoměřicích.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16