Povodeň na Českokamenicku 7. 8. 2010

Povodeň na Českokamenicku 7. 8. 2010

 

V sobotu 7. srpna 2010 v časných ranních hodinách došlo v oblasti Podstudenecka po nočním vytrvalém prudkém dešti k dalšímu rozvodnění všech vodních toků a opakovanému vylití vody z koryt. Celý sobotní den v oblasti vydatně pršelo a situace se stále zhoršovala. Nejhorší okamžiky u nás nastaly okolo 13 hodiny, kdy voda vystoupila z koryt potoků, která jsou zdevastována záplavou z 9. června 2010. Při této ničivé katastrofě nebyl nedostatečností krajských úředníků vyhlášen stav nebezpečí a následkem toho jsou postižené obce ve značné finanční nejistotě při odstraňování záplavových škod. Záplava 9. 6. 2010 napáchala nedozírné škody, ze kterých se oblast v okolí Studence není schopna bez finanční pomoci státu vůbec vzpamatovat. Vzhledem k této smutné zkušenosti jsme se snažili při nové povodňové vlně pomoci starostům a místnímu obyvatelstvu alespoň tím, že jsme se aktivně snažili dosáhnout vyhlášení stavu nebezpečí v postižené oblasti.

            Nebylo to snadné, v obcích, kde vypadával elektrický proud, kde i v běžném provozu není téměř žádné pokrytí signálem mobilních operátorů a připojení k internetu má zcela mizivé procento obyvatelstva, nebylo téměř proveditelné získat spojení na kompetentní osoby z krajského úřadu. Tisková mluvčí hejtmanky Ústeckého kraje na naše obavy a prosbu o účinnou pomoc sdělila, že paní hejtmanka je toho času v zahraničí a vůbec nechápala naši, podle jejího názoru evidentní, nedostatečnost sehnat si spojení na kompetentní osoby, se kterými by bylo možné vstoupit v těchto opravdu velmi kritických okamžicích v jednání. Její vize, že veškeré informace lze snadno a jednoduše získat na webových stránkách krajského úřadu, je zcela odtržená od jakékoliv reality. Paní magistra patrně vůbec netuší, že obce ležící v oblasti Českého Švýcarska nemají téměř žádné pokrytí signálem mobilních operátorů a o možnosti připojení k internetu se nám může opravdu pouze zdát.

Nakonec se, po dlouhé snaze, podařilo získat a uskutečnit spojení s poslancem PSP ČR a radním Ústeckého kraje panem Jaroslavem Foldynou, který začal okamžitě účinně jednat. Byl v Benešově nad Ploučnicí, přislíbil, že se přijede podívat i na Českokamenicko. Tento svůj slib také splnil a přijel do České Kamenice, odkud se spojil také s námi. Nebylo třeba aby přijel ještě i do naší obce, stav povodně již cestou viděl, bylo třeba urychleně účinně jednat. Na 17. hodinu byl svolán krizový štáb Ústeckého kraje, kde bylo rozhodnuto o vyhlášení stavu nebezpečí na Děčínsku od 20 hodiny v sobotu 7. srpna 2010. O jeho vyhlášení ve vysílání ČT24 následně také osobně informovala Jana Vaňhová, která se patrně ze zahraničí urychleně vrátila do katastrofou postiženého Ústeckého kraje, který paní hejtmanka spravuje.

 Rádi bychom na tomto místě velmi poděkovali radnímu Ústeckého kraje, panu Jaroslavu Foldynovi, za jeho příkladný přístup k řešení složité situace, která již opakovaně v tomto roce postihla naše obce. Nejednalo se totiž pouze o povodeň na řece Kamenici, ale také ostatní menší vodní toky se již podruhé v tomto létě vylily ze svých břehů a ukázaly všem jakou ničivou silou je pro člověka tolik nezbytná voda. 

Jitka Tůmová