Poděkování za rok 2007

Oznámení


   Na základě ústní dohody z minulého roku poukázalo Občanské sdružení Studený a Lipnice ze sponzorských darů dne 28. ledna 2008 částku 141.161,00 Kč na účet veřejné sbírky města Česká Kamenice. Jedná se o plnou výši částky fakturované za provedené práce v rámci obnovy unikátní technické památky - rozhledny na Studenci - demontáž rozhledny, přeprava a uskladnění konstrukce ve firmě LANA, spol. s r.o. v Litoměřicích. Všem našim příznivcům a dárcům mnohokrát děkujeme za jejich finanční prostředky, které tento krok umožnily.