Otevřený dopis starostovi České Kamenice - rozhledna Studenec

Otevřený dopis starostovi České Kamenice


Odeslali jsme otevřený dopis starostovi města, jehož kopie putuje na Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, hejtmanovi Ústeckého kraje a primátorovi statutárního města Děčín. Níže najdete zmíněný dopis a také přikládáme večerní fotografii, která dokazuje přístupnost areálu FK Česká Kamenice i v pozdních hodinách.


Výkonná rada Občanského sdružení Studený a Lipnice

 

Otevřený dopis starostovi České Kamenice naleznete zde.
  Foto: Bc. Tomáš Horyna