Osudových osm v životě nejen obcí pod Studencem

Osudových osm v životě nejen obcí pod Studencem

V letošním roce 2008 si připomeneme celou řadu kulatých výročí významných a zlomových událostí, které utvářely české dějiny a s odstupem času se pro ně staly historickými milníky. S letopočty zakončenými číslicí 8 jsou spojeny události nadějné a radostné, ale i truchlivé a tragické. Prakticky všechny tyto události se odrazily v celé zemi, v regionech a víceméně i v historii jednotlivých panství, měst a obcí.

Z hlediska vývoje obcí pod vrchem Studencem vzpomeňme z těch nejvýznamnějších alespoň rok 1618, kdy začala českým povstáním třicetiletá válka, ukončená pak roku 1648 vestfálským mírem. O století později, v roce 1748, byl na mírovém kongresu v Cáchách sjednán konec války o dědictví rakouské. Ukončení sedmileté války v roce 1763 má sice výročí pouze půlkulaté, „osmičkou“ je však poznamenán vpád Prusů do severních Čech (1778), který zahájil válku o bavorské dědictví, nazývanou „švestková“ či „bramborová“ válka, která se přímo dotkla rovněž území Českokamenicka, prostoru Podstudenecka i celého Českého Švýcarska. I zde se projevily události revolučního roku 1848 a ukončení první světové války, citelněji pak rozpad habsburské monarchie a vznik samostatného československého státu v roce 1918 a razantně pak jeho rozbití v roce 1938 okupací hitlerovským Německem po podepsání osudové Mnichovské dohody. Po deseti letech následující komunistický puč v únoru 1948 a okupace země vojsky Varšavského paktu roku 1968 poznamenaly dění a vývoj prakticky v každé osadě, v každé rodině.

        Dalších obecných výročí by bylo lze jmenovat celou řadu. My se však soustředíme na významná, zejména kulatá jubilea vsí a osad pod Studencem a přineseme Vám první informace o připravovaných oslavách těchto místních výročí.

Rok 1428 je považován za rok, kdy získal Zikmund z Vartenberka, mocný a bohatý velmož na Děčíně, část Českokamenicka. V soudobé listině, vydané před 580 lety, se nacházejí první písemné zmínky o vsích Studený a Lipnice (o sedlácích Limpacherech jsou dochovány zmínky již od roku 1380).

        Ves Kunratice sice letos výročí prvního doložení neslaví (1380), zato nedaleká Líska je písemně známa již od roku 1398, má tedy důvod slavit 610 let. V historii vesnice Lísky lze nalézt několik dalších výročí, například založení spolku vojenských vysloužilců již v roce 1853 nebo sté výročí narození prof. Josefa Eschlera (1908).

        Významným půlkulatým výročím pro všechny vsi s okolím a pro města Českou Kamenici a Chřibskou je letopočet 1383, kdy vydal Jan III. z Michalovic listinu, která ve prospěch poddaných výrazně upravovala jejich dědické poměry. Ze starších výročí lze ještě připomenout rok 1518, kdy zemřel majitel českokamenického zboží Zikmund z Vartenberka, dále rok 1608, kdy skonal předposlední držitel panství z řad Vartenberků, rovněž Zikmund, a v neposlední řadě rok 1628, kdy byl Vilém Kinský povýšen do hraběcího stavu.

Zejména pro Studený a Lipnici získala zvláštní význam mariánská kaple, vystavěná roku 1733 v místě nyní zvaném Rokle. Této krásné sakrální památce bude letos 275 let a její výročí se jistě setká s důstojným uctěním matky Boží.

 

 

V roce 1888 byla vystavěna kovová vyhlídková věž na vrcholu Studence, druhá nejstarší stavba svého typu. „Stařenka“ letos slaví 120 let. S její minulostí i současným děním, jehož výsledkem by mělo být navrácení renovované věže na její stanoviště právě u příležitosti tohoto výročí, Vás průběžně seznamujeme na těchto stránkách.

        Uvedená výročí vybízejí k setkání zdejšího obyvatelstva i chalupářů, všech přátel a příznivců krajiny, památek a historie, a to ke společně oslavě, která se uskuteční v sobotu 6. září 2008. Její součástí bude mimo jiné odhalení pomníku studeneckým vojákům padlým v první světové válce. Oslav se zúčastní rovněž zahraniční hosté, potomci zdejšího předválečného obyvatelstva.

        Slibujeme, že bližší informace poskytneme, jakmile to bude možné.