Obrázek sv. Antonína Paduánského je již zavěšen u Lipnické kaple v Hluboké rokli

Obrázek sv. Antonína Paduánského je již zavěšen u Lipnické kaple v Hluboké rokli

 

Votivní obrázek sv. Antonína Paduánského namaloval restaurátor pan Jan Pokorný z Děčína a daroval jej OspS jako dar. Sv. Antonín Paduánský je patronem obcí Studený a Lipnice. Obraz je věnován všem občanům z obcí a současně i jako vzpomínka na pana Jaroslava Micku ze Studeného čp. 49. Obrázek po povolení LESY ČR s.p. u Mariánské lesní kaple zavěsil pan Václav Sojka, kterému OspS mnohokrát děkuje, stejně jako panu J.Pokornému za jeho laskavý dar.