Obnova parku ve Studeném

Obnova zeleně zničené katastrofální povodní a následnou stavební činností v parku ve Studeném

 

V průběhu roku 2011 probíhala rozsáhlá stavební činnost v obci Kunratice včetně Studeného a Lipnice, které pod gesci obecního úřadu Kunratice spadají. Začalo se opravovat to, co zde opakovaně napáchaly katastrofální povodně během roku 2010. Všichni si jistě ještě velmi dobře pamatujeme rozbouřený vodní proud valící se nejenom koryty jinak mírných potůčků, ale ze všech zcela neočekávaných stran a ničící vše, co mu stálo v cestě. Poničen byl majetek některých obyvatel, komunikace, mosty. K rozsáhlé devastaci došlo i na přírodním bohatství, které tato magická krajina má.

Poškozené obce konečně získaly finanční prostředky, aby mohly začít s opravami stržených mostů, úpravami navigace některých částí potoků a struh, kterými se velká voda nemilosrdně provalila. Finanční prostředky pro malé obce v Ústeckém kraji to byly jistě obrovské, ale zase ne tak, aby se mohlo opravit vše, co by si zasloužilo. Přesto bylo opraveno hodně, jsme rádi a vážíme si toho. Málo kdo si však uvědomuje, že percentuálně se na opravách musely finančně podílet také postižené obce. V některých případech, jako například v naší obci to představovalo výdaj v hodnotě odpovídající jednomu celoročnímu rozpočtu. A kde ty peníze vzít a nezoufat si nad tím…

Stavební firmy zahájily plnění zakázek, které by, ať se nikdo nezlobí, v době recese ve stavebnictví a v období ekonomické krize nikdy nemohly získat. Povodně pro ně vlastně přivalily práci a neočekávanou možnost nezvykle dobrých výdělků a zisků. Je otázkou, zda si to uvědomují.  Obáváme se, že málo, jestli vůbec. Jinak by patrně nemohlo dojít k některým ne zcela profesionálně odvedeným pracím. Mnozí starostové by patrně mohli dlouze vyprávět. Nezávidíme jim a myslíme si, že mnohým z nich navíc přibylo hodně šedivých vlasů a množství nočních můr …

Během jarních měsíců 2011 byla kromě jiné stavební činnosti v obci postupně upravována i část navigace Studeného potoka. Pracovalo se i v prostoru nedávno vytvořeného hezkého parku v obci Studený/Kunratice, jímž Studený potok protéká. Založení parku a následná údržba zeleně v centrální části obce znamenala poměrně značný finanční náklad. Spodní část parku po odchodu stavební firmy byla zcela zdevastovaná. Byl to smutný pohled, zbyly jen oči pro pláč…

Po naléhání starostky obce a Občanského sdružení pod Studencem rozhrnula stavební firma hromady vytěžené zeminy deponované nad bývalými záhony a odvezla je. Skončily tak nejenom záhony s okrasnými keři, ale i vzrostlé stromy. Dohoda, že se bude firma PV Building Limited, s.r.o. následně také podílet na obnově zeleně, zatím zůstává nesplněná. OspS společně s vedením Obecního úřadu Kunratice nyní vstoupilo v jednání s firmou a důrazně a důsledně požaduje úhradu alespoň části nákladů vydaných na revitalizaci parku.

Sdružení chtělo obci, jejím obyvatelům, rekreantům, přijíždějícím návštěvníkům a turistům, kteří do našich krásných míst přijíždějí, znovu obnovit park. Podalo žádost o příspěvek Nadaci VIA v rámci programu ČSOB a ERA pro podporu regionů a obhájilo ji. Získalo peníze a pustilo se do revitalizace toho, co bylo poničeno. Manželé Fellmannovi, majitelé zahradnictví, přivezli potřebné sazenice rostlin i vzrostlých stromů a tak se mohlo 1. října 2012 začít s prací. Starostka obce Kunratice, paní K. Božíková, pomohla zajistit mulčovací kůru. Na její prosbu také laskavě dodal a přivezl zeminu pan M. Moudrý z Biofarmy Lipnice. Práce se ochotně zúčastnili místní obyvatelé a rekreanti. Byli to A. Adéeová, P. Adeé, J. Brzáková, L. Holubcová z Varnsdorfu, pracovníci obecního úřadu R. Ráliš a J. Zemanová, paní MUDr. H. Moudrá a její děti Vojtěch a Anička Moudrých. Z členů sdružení přišli pracovat V. Forejt, J. Mervínská, P. Mrákota, D. Řeřichová, E. Tuháčková, J. Tůmová, S. Tůma. Občerstvení a oběd pro ně ochotně připravily a dodaly paní MUDr. H. Moudrá, J. Janečková, A. Adéeová a J. Tůmová. Odborný dohled a zahradnickou práci prováděli paní L. Fellmannová a R. Fellmann. My ostatní jsme se snažili ze všech svých sil, leč nevydrželi jsme… V pozdním odpoledni zbyli již pouze zahradníci s paní H. Moudrou, Vojtěchem a Aničkou. Všichni ostatní se „vzdálili“ a zcela jistě sáhli na místo odpolední svačiny k požití Brufenu a mazáním se bolest tišícím Voltarenem. Jinak to nešlo… Druhý den se k ostatním ještě přidala paní A. Forejtová, L. Mrákotová, a J. Šafařík. Občerstvení a oběd pro pracovníky druhý den pracovní činnosti připravily paní J. Janečková, J. Tůmová a P. Šafaříková.

Ty dva společně, byť při práci, prožité dny byly úžasně inspirující, ač se to může zdát podivné. Užívali jsme si to společně v příjemně tvůrčí atmosféře, a vůbec nevládla „blbá“ nálada. Ba naopak, po dlouhé době se setkali lidé, kteří spolu mohli mluvit o životě, smát se a vtipkovat. Ošetřen a obnoven byl také zbytek celého rozsáhlého území parku v centrální části Studeného a okolí obnovených drobných sakrálních památek na návsi. Výsledek vypadá opravdu krásně.

A pokud by někoho zajímaly finanční náklady, tak sečteno a podtrženo představovaly 96 tisíc korun. Pro informaci uvádíme, že dotační příspěvek Nadace VIA z programu ERA pro podporu regionů činil 35 tisíc korun, zemina a mulčovací kůra představují částky 2 400 Kč a 16 500 korun. Hodnota daru, který OspS věnoval zahradník pan R. Fellmann, byla 13 192 korun. Nepočítal nám totiž vůbec prováděnou odbornou zahradnickou práci dvou osob a sazenice keřů i vzrostlých stromů, které doplňoval do zbytku parku. Jako poslední je třeba uvést částku dobrovolnické činnosti – tedy práce obyvatel Kunratic, Lipnice, Studeného i členů sdružení bez nároku na odměnu, ta činila 28 800 korun. Takovou hodnotu věnovali dobrovolníci na rozvoj obce Studený/Kunratice. Společně s paní starostkou jim všem opravdu velmi srdečně děkujeme. Udělali obrovský kus záslužné práce a ještě vzbudili optimismus a důvěru, že to s naším státem ještě není tak hrozné, jak se na první pohled zdá. Stále ještě jsou zde lidé, kteří dokáží být obdivuhodně ochotní a přidají ruku k dílu pro ostatní. Dokonce za to nic neočekávají a ještě mají dobrý pocit z vykonané práce.

Ještě bude třeba ošetření vysazených rostlin včetně vzrostlých stromů v celém prostoru parku proti okusu přemnoženou vysokou zvěří.

Na jaře uvidíme…  Věříme, že si všimnou a potěší se i všichni ostatní …

 

Obnova parku ve Studeném Obnova parku ve Studeném
   

Obnova parku ve Studeném