Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení Nadace OF na rok 2011 v Rezidenci velvyslance USA v Praze

Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení Nadace OF na rok 2011 v Rezidenci velvyslance USA v Praze

   

    Slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení Nadace OF na rok 2011, grantové programy Památky a zdraví a Opomíjené památky, se konalo 16. listopadu 2011 od  17 hodin v Rezidenci velvyslance USA v Praze Bubenči za účasti velvyslance USA pana Normana Eisena, členů správní a dozorčí rady nadace, zástupců úspěšných žadatelů a dalších významných hostů. 

    Americký velvyslance v Česku pan Norman Eisen účastníky slavnosti osobně přivítal. Certifikáty udělené vybraným projektům osobně předávala předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra paní Dagmar Havlová, CSc. Slavnostního aktu byl přítomen i kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze pan David Gainer. Každý oceněný projekt byl krátce uveden a zástupci nevládních neziskových organizací dostali prostor k představení svého záměru. V rámci 15. ročníku grantového programu podpořila Nadace OF předložený projekt OspS – „Obnova výklenkové skalní Johnovy kaple v obci Studený“. Zástupci sdružení paní Miluše Vrtílková, pan Bc. Tomáš Horyna a paní Jitka Tůmová převzali certifikát a dostali mimořádnou možnost reprezentovat Českokamenicko a malou obec Kunratice.   

 

Cetifikát Nadace OF pro Občanské sdružení pod Studencem Nadace OF