Rozhledna Studenec ve společnosti LANA, s.r.o.

Podívejte se s námi za rozhlednou do společnosti LANA s.r.o.

   
   9. ledna 2008 jsme s místostarostou ing. Markem a p. Drdkem z Oddělení výstavby a investic města Česká Kamenice navštívili litoměřickou společnost LANA s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na demontáž, přepravu a uskladnění rozhledny na Studenci. Nechyběl ani ing. Janatka, který dohlíží na technickou stránku obnovy rozhledny. Cíl setkání byl jasný - určit další postup při obnově této unikátní technické památky. Všichni budeme s napětím čekat na konec ledna, kdy bychom měli znát přesnější náklady na obnovu vyhlídkové věže. Nemusím asi zmiňovat, že čím nižší částka bude, tím snadnější bude i celá akce. 

   Nezbývá nám nic jiného, než si přát, abychom se všichni sešli v sobotu 12. července 2008 na Studeném vrchu při 120. výročí rozhledny, která bude celé dění důstojně sledovat ze svého obvyklého místa.


1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

Foto a text: Bc. Tomáš Horyna