Konstrukce rozhledny Studenec se stěhuje

Konstrukce se stěhuje...

 

Fotogalerie zde!

 

Konečně jsme se dočkali další fáze... 

   Na pracovní schůzce dne 10. 12. 2007 informoval místostarosta městského úřadu Česká Kamenice pan ing. Vojtěch Marek, že minulý týden ve čtvrtek proběhl výběr zhotovitele těchto činností v rámci rekonstrukce rozhledny ze Studence: demontáže, odvozu z Biofarmy Lipnice a následného nezbytného otryskání konstrukce. Vítězem se stala firma LANA, spol. s r.o. z Litoměřic.

   Zástupci Občanského sdružení Studený a Lipnice potvrdili, že v rámci podpory majitele stavby a investora obnovy této unikátní technické památky města Česká Kamenice stále platí příslib, že tyto práce zaplatí OS ze sponzorských darů.  

   Při konzultaci na Ministerstvu financí ČR byl doporučen tento  postup:
úhradu částky uvedené na doložené faktuře vystavené městu Česká Kamenice zhotovitelem, provede občanské sdružení formou vázaného sponzorského daru. Finanční částka v hodnotě úhrady faktury bude poukázána na běžný účet města Česká Kamenice, tak aby byla průkazně potvrzena vzhledem k tomu, že OS smluvně zodpovídá všem svým dárcům a sponzorům, že jejich dary budou použity pouze k obnově unikátní technické památky – rozhledny ze Studence.  

   Ing. Drdek informoval, že dnem 10. 12. 2007 byla společností LANA, s. r. o. zahájena demontáž, převoz a uskladnění konstrukce, tak jak je uvedeno ve smlouvě. Po ohledání konstrukce technologem panem ing. J. Janatkou bude následovat vyčíslení rozsahu a nákladů na otryskání. V průběhu měsíců leden a únor proběhne mapování základu pro vyzdívku, příprava materiálu včetně odzkoušení (nanečisto), musí se připravit kotvy, aby nemohlo dojít k roztrhání betonových patek. A bude vyčíslena částka na výrobu nových dílů.