Toulavá kamera 16 - o rozhledně na Studenci

Rekonstrukce drobné sakrální památky – Kříž s kamenným podstavcem z roku 1882 v obci Líska/Česká Kamenice byl ukončen

V rámci projektu „Naslouchejte hlasu venkova“ – probíhajícího 2009 – 2011 z finančních prostředků Central Europe Programme, ERDF - došlo ke zmapování potenciálu místního kulturního dědictví. Konkrétně ke zmapování památek lidové zbožnosti na území Českého Švýcarska (pasportizace skalních pískovcových kaplí a pomníčků, křížků, drobných kaplí a božích muk v krajině, které nejsou prohlášeny za kulturní památku). Podrobně byla zpracována projektová dokumentace v celkovém počtu 50 vybraných drobných sakrálních památek (hodnota projektu - 1,5 mil. Kč). Následná potřebná obnova zmapovaných objektů byla provedena pouze u 27 vybraných drobných sakrálních památek z nich. Proběhla realizace investiční akce z dotace za více než 2,5 mil. Kč ve vybraných obcích Českého Švýcarska (Česká Kamenice, Děčín /pouze místní část Dolní Žleb/, Dolní Poustevna, Doubice, Hřensko, Chřibská, Janov, Jetřichovice, Krásná Lípa, Mikulášovice, Růžová a Staré Křečany). Aby nebyly znehodnoceny výsledky a náklady celého rozsáhlého a značně nákladného projektu a aby byla provedená pasportizace drobných sakrálních památek využita k dalším obnovám památek, bylo doporučeno, aby byly postupně obnovovány díky obcím a také dobrovolnické činnosti, například NNO, které se zabývají touto záslužnou činností a působí v místě zmapovaného území Ústeckého kraje. Občanské sdružení pod Studencem má v současnosti 74 členů, z nichž je 31 občanů z obce Líska, která patří do kompetence městského úřadu Česká Kamenice.

Náklady na obnovu kříže přesáhly 50 tisíc korun a byly investovány občanským družením a za finanční podpory Nadace OF (Opomíjené památky č. projektu 2/2012) a Ústecké komunitní nadace (v rámci 22. otevřeného grantového kola v oblasti podpory - Moje obec, můj kraj, můj domov - podpořeného firmou Centropol.         

Oběma donátorům velmi děkujeme za laskavou pomoc a podporu. Bez jejich pomoci bychom tento projekt nebyli v žádném případě schopni realizovat. Žádost o dotaci podávalo OspS celkem šestkrát. Několikrát teprve tito dva donátoři vyslyšeli volání o finanční podporu nezbytnou k provedení opravy drobné sakrální památky.

Ústecké komunitní nadaci gratulujeme k významnému výročí 20. výročí trvání činnosti nadace. Nadace se stala pro Občanské sdružení pod Studencem zcela prvním donátorem v roce 2007, kdy nás podpořila při obnově kulturní památky -  rozhledny na Studenci. V plnění dalších projektů je pro sdružení Ústecká komunitní nadace zcela zásadním podporovatelem.

Křížek u malého parkoviště pro návštěvníky rozhledny na Studenci a přírodní rezervace Zlatý vrch v Horní Lísce České Kamenici opět stojí po opravě na svém původním místě. Při příležitosti požehnání drobné sakrální památky bude také slavnostně odhalen dřevěný model rozhledny ze Studence, který na náklady rodiny pana Kamila Hypše z Lísky vytvořil pan Zbyšek Macháček během „Dřevosochání 2012“ v Ludvíkovicích.

Srdečně zveme všechny zájemce a návštěvníky k účasti na tomto slavnostním setkání obyvatel a návštěvníků. V „Den české státnosti“ - 28. 9. 2013 - proběhne od 10 hodin dopoledne malá slavnost požehnání památky lidové zbožnosti a odhalení modelu rozhledny v Horní Lísce/České Kamenici.

 

Jitka Tůmová

předseda výkonné rady OspS