Krádež dvou lavic a stolu v odpočinkovém altánu v Hluboké rokli

Krádež dvou lavic a stolu v odpočinkovém altánu v Hluboké rokli

    V našich osadách probíhá a ještě dlouho bude patrně probíhat mnoho prací na odstraňování popovodňových škod. Ihned jakmile skončila pracovní činnost v Hluboké rokli, došlo ke krádeži dvou lavic a stolu v odpočinkovém altánu, který byl pro návštěvníky na náklady s. p. Lesy ČR zbudován v roce 2009.

    Je to nehorázné a ten nebo ti co krádež spáchali by se nad sebou měli zamyslet a důrazně je žádáme, aby odcizené věci navrátili zpět na své místo!

   

 

Krádež v Hluboké rokli