Konstrukce rozhledny ohrožena - rozhledna Studenec

Konstrukce rozhledny ohrožena


Pod tímto textem naleznete fotografie kulturní památky České republiky – rozhledny ze Studence u České Kamenice, která se nyní nachází na fotbalovém hřišti v České Kamenici. Bohužel, fotografie jsou dokladem toho, jak si město této památky považuje. Objekt je nejen nezabezpečený, ale dokonce volně přístupný pro kohokoliv. Jednotlivé díly nejsou nijak velké, aby se daly odvézt autem a ty větší dodávkou či vozíkem za auto. Fotografie byly pořízeny včera 1.10.2008 v cca 17:00.

Přislíbená dotace od státu (z Ministerstva kultury ve spolupráci s Ministerstev financí) je ve výši 1,95 mil. Kč a zbylý milion je z veřejné sbírky, z rozpočtu města a od sponzorů Občanského sdružení Studený a Lipnice.

Dnes, pár dnů před poukázáním státních peněz, pár týdnů před celým dokončením obnovy je kulturní památka ve vážném ohrožení, které představují např. „sběrači kovů“, se kterými je zde velký problém (vzpomeňme na zřícenou budovu v České Kamenici v nedávném čase, kde díky jejímu „rozebrání“ spadla a zahynuli zde 2 lidé a to vše jen pro pár desítek kilogramů železa…).

V této souvislosti byla nabídnuta pomoc Biofarmy v Lipnici, kde proběhla demontáž rozhledny v roce 2007, která však byla z nepochopitelných důvodů odmítnuta. Vše je zde připraveno a nejsou žádné překážky ani pro dokončení montáže rozhledny ani pro letecký přesun konstrukce na své místo. Navíc je objekt trvale monitorován čidly pro pohyb (v minulých dnech byly čidla rozšířeny víceméně kvůli rozhledně), majiteli a hlídán psem.

Vážíme si pomoci všech, kteří jak finančně, tak materiálně podpořili celou akci, jejíž začátek realizace sahá až do roku 1996 a po tak dlouhém čase, a prakticky před koncem tak dlouhého „maratónu“, je rozhledna takto ohrožena. Vydržela 120 let na vrcholu Studence a nyní máme obavy z posledních pár týdnů na fotbalovém hřišti v České Kamenici. Nutno podotknout, že pokud se některé části ztratí, zjistí se to až při samotné montáži a vyvolá to značné problémy.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto textu a i přes tyto potíže věříme, že se se všemi lidmi, kteří nějak přispěli k dokončení teto mimořádné události, setkáme při znovuotevírání kulturní památky České republiky – rozhledny ze Studence u České Kamenice.


Výkonná rada Občanského sdružení Studený a Lipnice

 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

Foto: Bc. Tomáš Horyna