Pomáháme ošetřit vysazené malé jedličky

Pomáháme ošetřit vysazené malé jedličky

Členové Občanského sdružení Studený a Lipnice se od poloviny srpna 2009 dobrovolně podílejí při ochraně malých jedlí vysázených v oplocence nad osadou Lipnice. Část oplocení spadla a tak mohla zvěř stromky okusovat a ničit.

O. s. SaL - jmenovitě - pánové Z. Kába, L. Bernát, H. Michálková , M. Řeřicha, J. Vojáček a Dr. S. Tůma – se snaží nejenom o záchranu stromků ale i vyjádřit touto formou poděkování s. p. Lesy ČR za obnovení sakrálních památek a vybudování odpočinkového místa v tomto dnes již kompletně uzavřeném sakrálním prostoru v Hluboké rokli mezi osadou Lipnice a Studený.