OBNOVENÉ DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V HLUBOKÉ ROKLI

OBNOVENÉ DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V HLUBOKÉ ROKLI

    V prostoru pod vrchem Studencem se nachází řada historických pietních míst a objektů. Některé z nich, především ty, které se v průběhu doby soustředily v Hluboké rokli (Tiefenloch) ležící na rozhraní vsí Lipnice a Studený, se zde návštěvníkům blíže představují. Většinu těchto památek renovoval na základě staré fotodokumentace děčínský restaurátor Jan Pokorný.

    Mariánská kaple ve zmíněné lesní rokli je vytesána do velkého skalního bloku. Její zřízení se datuje rokem 1733 a je spojeno s díkůvzdáním za uzdravení dvojice dětí z morové nákazy, která postihla Českokamenicko v roce 1713. Skalní kapli dal vystavět studenecký rychtář Christoph Austen na pozemcích Eliase Schieffnera. Reliéf Panny Marie s Ježíškem doprovázejí na bočních stěnách dva andělé, nesoucí kartuše s pamětními nápisy a datem 14. června 1733. Přestože ve druhé polovině 20. století kaplička chátrala, dočkala se nakonec obnovy, zejména zásluhou Lesů České republiky, s. p. V září 2002 se zde poprvé sešli zdejší lidé s německými rodáky. Další slavnostní shromáždění se konalo roku 2008. Další inovace objektu byla provedena v roce 2009.

    U Mariánské kaple v Hluboké rokli se zastavovala procesí ze Studeného při pouti do České Kamenice, objekt však byl užíván i při jiných příležitostech. Proto bylo jeho nejbližší okolí časem obohaceno o další velký skalní výklenek s deskovým obrazem Nejsvětější Trojice. Obraz byl v 50. letech 20. století zničen, ale jeho obnova mohla být provedena podle dochované fotodokumentace Jaroslava Micky z domu čp. 49 ve Studeném.

    Obraz Korunování Panny Marie. Obnovu deskového vyobrazení oblíbeného mariánského motivu byla provedena v roce 2009.

    Votivní obraz Panny Marie Pomocné a klečící dívky, pocházející z roku 1850, je spojen s konkrétním příběhem mladé dívky z rodu Lehnertů. Deskový obraz P. Marie s adorantkou je upomínkou na štěstí při nehodě, když dívka utrpěla pád z této skalky. Malba byla v 50. letech 20. století zničena a její obnova, byla provedena podle dochovaných snímků jmenovaného Jaroslava Micky.

    Právě drobné památky uzavírají celý sakrální prostor původního obyvatelstva ze Studeného a Lipnice v Hluboké rokli.

    Obnova těchto objektů byla provedena na náklady státního podniku Lesy České republiky, v rámci Programu 2000, v roce 2009. O údržbu okolí objektů pečují členové Občanského sdružení Studený a Lipnice.