Fotovýstava prací Josefa Seidela

Fotovýstava prací Josefa Seidela

 

Výstava tvorby fotografa Josefa Seidla byla zahájena 25. května 2010 v 18 hodin vernisáží ve vstupních prostorách Děčínského zámku. V doprovodném programu vernisáže byl promítnut dokumentární film „Včely letěly krásně“ od K. Čtveráčka, pojednávající o historii Fotoateliéru Seidel i jeho přeměně v muzeum.

OspS díky dlouhodobé spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel mohlo přivítat pana Ing. P. Hudičáka a Mgr. P. Kříšťanovou, kteří přijeli do rodiště fotografa Josefa Seidela a přivezli s sebou ukázky jeho tvorby. Umožnili tak nejenom místním lidem, kteří se v hojném počtu dostavili na vernisáž, ale jistě i dalším mnohým návštěvníkům, kteří budou po celou dobu trvání výstavy přicházet, seznámit se s prací rodáka z obce Líska, který sice po celý svůj dospělý život žil a tvořil v Českém Krumlově, jeho rodiště je však zde u nás na severu Čech. Tento fakt však tady v jeho rodišti doposud téměř nikdo nevěděl a tak se výstava stala velkou propagací a vzácnou možností uctění života a díla nejenom významného rodáka Josefa Seidela, ale i původní tvorby Fotoateliéru Seidel.

Slavnostní okamžik umocnilo hudební vystoupení a hlavně zpěv H. Krausové ze STH z Chřibské, kteří předvedli skladby barokního rumburského mistra J. CH. Kridela. Po zhlédnutí vystavených fotografií a po promítnutí filmu „Včely letěly krásně“, režiséra K. Čtveráčka, který se osobně zúčastnil vernisáže se na závěr ozval mohutný potlesk přítomných, mezi kterými byl primátor statutárního města Děčín pan Ing. V. Raška s manželkou, radní města Děčín I. Vepřek,  ředitelka Zámku Děčín, paní Ing. I. Krupičková, generální konzulka České republiky v Drážďanech paní PhDr. J. Krejčíková, ředitel odboru kultury Ústeckého kraje pan PhDr. P. Novák. Dále byli přítomni zástupci o.p.s. České Švýcarsko, někteří starostové okolních obcí, významní donátoři, archiváři a množství lidí z širokého okolí.

Všichni účastníci vespolek byli v údivu nad obrovskou mravenčí prací, kterou Museum Fotoateliér Seidel vykonalo, aby vytvořilo neuvěřitelně krásnou a nebývalou expozici. Expozici, která ukazuje mistrovství fotografů Josefa a Františka Seidel a přibližuje jejich tvorbu, ale i obyčejný život a práci ve fotoateliéru. Zahájená výstava je určena všem milovníkům fotografie a to jak portrétní, tak krajinné. Ukončena bude 19. 7. 2010 přednáškou o životě a díle Josefa Seidela. Bližší informace najdete ZDE a nebo http://www.seidel.ckrumlov.cz