FOTOVÝSTAVA Josefa SEIDELA

FOTOVÝSTAVA Josefa SEIDELA

 

Uspořádání foto-výstavy k uctění významného a slavného rodáka z obce Hasel/Líska – fotografa Josefa Seidela

 Více o Josefu SEIDELOVI zde.

    Josef Seidel se narodil 2. října 1859 v obci Líska (Hasel), která je dnes součást České Kamenice. Pocházel z chudé německé rodiny, žijící v oblasti tzv. Sudet. Pocházel z rodiny brusiče skla Josefa Seidela a Marie Anny, rozené Nietsche v Kunraticích u České Kamenice. „Jako malíř skla a porcelánu“ se vydal na vandr českými a rakouskými zeměmi, Uhry a Sedmihradskem, kde získal rozhodující fotografickou zkušenost v roce 1880. Josef Seidel se narodil roku 1859 v Lísce u České Kamenice v rodině skláře. Vyučil se malířem skla a porcelánu a koncem sedmdesátých let 19. století se vydal na vandr po Čechách, Rakousku i Sedmihradsku (dnešním Rumunsku).

    Roku 1880 se v transylvánské Kluži seznámil s fotografem Veresem, který se neúspěšně pokoušel exponovat snímky na sklo. Jeho problém Seidel brzy vyřešil a zároveň si osvojil různé fotografické postupy, které se mu později hodily. V moravské Kroměříži krátce pracoval jako retušér, jeho hlavním cílem ale byla Vídeň. Významná byla jeho fotografická praxe u firmy Josefa Löwy ve Vídni.

    Počátkem druhé poloviny 80. let minulého století se začal seznamovat se Šumavou. Kolem roku 1887 byl zaměstnán v Prachaticích a v roce 1888 přišel do Krumlova, kde se stal obchodvedoucím fotografické firmy Gottfrieda Zimmera. O dva roky později firmu zakoupil a začal vést pod vlastním jménem.

    Josef Seidel nechal v českokrumlovské Linecké č. p. 54 v roce 1095 postavit dům s fotoateliérem, který byl využíván do roku 1949. Velmi brzy se stal vyhlášeným fotografem. Kromě jeho hlavní činnosti, totiž portrétní fotografie, se začal věnovat fotografování Českého Krumlova a dalších měst a vesnic v širokém okolí. Fotografoval také Šumavu a Novohradské hory. Ve srovnání s ostatními fotografy pracujícími v této oblasti vynikají Seidelovy práce velmi vysokou kvalitou. Technickou bravuru podtrhuje i to, že Seidel své desky a fotografie pouze minimálně retušoval. Seidel však nezapře ani výrazný výtvarný a kompoziční talent. Zemřel náhle, dne 21. října 1935 v Českém Krumlově, byl významným portrétním a krajinným fotografem.

   
Z roku 1905 pochází unikátně dochovaný Seidelů dům s fotoateliérem v Českém Krumlově v Linecké ulici. V roce 2005 se majitelem objektu stal Českokrumlovský rozvojový fondu, spol. s r.o. Po velmi citlivé rekonstrukci, která si kladla za cíl především zachování autenticity objektu, došlo k instalaci stálé expozice a přerod v muzeum, věnované dílu i životům Josefa a Františka Seidelových. Tato ojedinělá kulturní a technická památka, dochovaná včetně obrovského archivu exponovaných fotografických negativů a původního fotografického vybavení, prošel v letech 2006 - 2008 nákladnou rekonstrukcí a v červnu 2008 byl otevřen jako stálá expozice a muzeum Fotoateliér Seidel. Provoz Musea Fotoateliér Seidel byl spuštěn 6. června 2008.

    Museum Fotoateliér Seidel si též klade za cíl podílet se na prohlubování porozumění a smíření mezi národy Čechů, Rakušanů a Němců. I proto navazuje museum spolupráci s různými muzei, spolky a organizacemi a plánuje společné akce a výstavy. Na pohnutém osudu rodiny Seidelovy je možné přiblížit život českých Němců ve složitém období první poloviny 20. století.

    Občanské sdružení pod Studencem navázalo spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel již v roce 2008. V rámci této spolupráce v letošním roce 2010 uspořádáme výstavu k uctění významného a slavného rodáka Josefa Seidela v jeho rodišti.

    Výstava bude zahájena v úterý 25. května 2010 vernisáží na zámku Děčín. V doprovodném pořadu bude promítání filmu „Včely letěly krásně“ (odkaz na http://paladix.cz/clanky/11515.html). Film v režii Karla Čtveráčka pojednává o Fotoateliéru Seidel a vzniku muzea. Tato významná kulturní akce se stane také prezentací rodiště významného fotografa Josefa Seidela.