Bratrské oltáře (Brüderaltar) - obnovení

Bratrské oltáře (Brüderaltar) - obnovení

  

Datum a důvod vzniku nejsou známy. Vznik novodobého liturgického areálu byl patrně ovlivněn citem pro krásu lesní partie a romanticky zkresleným výkladem historie v 19. století. Podle lidové tradice se pod převis, hodinu cesty od Č. Kamenice, stahovali v 16.-17. stol. katolíci ze širokého okolí, a konali zde bohoslužby. Místo mělo být opuštěno roku 1618.

Od 19. stol. se Bratrské oltáře staly místem příležitostných bohoslužeb, jakýmsi muzeem duchovního útlaku, vyhledávaným poutním a výletním místem. Historička Natálie Belisová dává vznik Bratrských oltářů do souvislosti s činností náboženského bratrstva (Brüderschaft - Brüderschaftaltar), které v České Kamenici působilo v letech 1665-1783.
Koncem 19. století byly do areálu Bratrských oltářů přeneseny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z kostela sv. Jakuba z České Kamenice. Ve stejnou dobu byla zřízena křížová cesta. Obrazy křížové cesty byly umístěny do 13 skalních výklenků. Vybudována byla kaple Božího hrobu. Do areálu byla přemístěna socha anděla, která představuje Génia smrti.
Při obnově v roce 2011 se do areálu umístí replika obrazů křížové cesty a opraví přístupová schodiště. Vytvořené kopie soch se vrátí na svá původní místa.

Další informace: N. Belisová: Skalní výklenky a kaple, s. 49-50

Rekonstrukci Bratrských oltářů realizuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) financovaného prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancovaného z ERDF. Na obnovu památky přispělo také město Česká Kamenice.

 

V Českém Švýcarsku jsou opraveny další sakrální památky

Datum: 8. 6. 2011, zdroj: Press Servis, rubrika: Ostatní

Od počátku června 2011 mohou pozorní návštěvníci Českého Švýcarska v krajině nalézt dalších osm obnovených drobných sakrálních památek, které opravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projetu Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). S památkami se návštěvníci setkají u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých Křečan.

Restaurovány byly kamenné podstavce s vysokými kovanými kříži z 18. století i nedatovaný skalní výklenek při někdejší kostelní stezce. Restaurátory čekalo překvapení v podobě siluety Panny Marie i netradiční kovářské zpracování železných křížů, s nimiž se při své práci v jiných regionech dosud nesetkali.

Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou turisté obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem, zvaný původními obyvateli Hillens Kreuz. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém pódiu. "Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Jméno získal, protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho," uvedla badatelka Natalie Belisová.

Na soukromé zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několika řádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, k jejímuž zastřelení došlo 29. 7. 1705.

Do skalního výklenku v Jetřichovicích, který leží při silnic do Všemil, při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic přes Všemily do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Malba Krista, truchlící Panny Marie, Máří Magdaleny a Jana pochází od Michala Janovského. Motiv Ukřižování nebyl zvolen náhodou. Doložily ho dobové fotografie.
Znám je i příběh křížku při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic spolu se svou ženou Annou Elizabeth na místě, kde byla 15. 6. 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka. Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista.

Dalších dvou opravených křížků se dočkali ve Starých Křečanech. V centru obce byl restaurován vysoký kovaný kříž z roku 1795. Umístěno na něj bylo pět malovaných siluet od Miroslava Hejného a ! doplněn původní německý nápis. Další z křížů stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy ve vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na kříž s letopočtem 1798 byly vedle nápisu vráceny siluety Krista, Panny Marie, Jana a Máří Magdaleny. Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen kamenný podstavec.

Na podstavec kříže s ukřižovaným Kristem v Mikulášovicích byla umístěna litinová silueta Panny Marie. V minulosti se jednalo o zobrazení časté u mnoha drobných sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Do dnešních dnů se kvůli poválečné devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení, s nímž se restaurátoři setkali poprvé právě v Mikulášovicích.

Kromě výše jmenovaných památek již byly v roce 2010 opraveny také křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a Mikulášovicích a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí hoře. V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska dokončena, v plánu je opravit celkem 27 objektů – mj. i Bratrské oltáře u České Kamenice. Celková výše investice z prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček v našem regionu.

Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). - Dana Štefáčková

Tříletý projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je založen na partnerské spolupráci s osmi dalšími středoevropskými partnery: univerzitami, regionálními úřady a rozvojovými institucemi z ČR, Itálie, Slovinska, Polska, Rakouska a Německa. Cílem této spolupráce je sdílet zkušenosti při vytváření nových trvale udržitelných rozvojových strategií, založit sdružení Živé vesnice („Vital Villages“ Association) a společně pod jednotnou značkou propagovat na veletrzích cestovního ruchu, webových stránkách i tištěných materiálech turistické produkty, které využívají kulturního dědictví venkovských regionů Střední Evropy.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se zaměří především na investice do obnovy drobných sakrálních památek, na propagaci polozapomenutých venkovských oblastí tohoto regionu a nabídku nových turistických služeb a akcí pro veřejnost. V letošním roce tak mimo jiné plánuje zmapovat a zpracovat odbornou pasportizaci zachovalých i chátrajících drobných památek lidové zbožnosti v krajině Českého Švýcarska. „Návrh obnovy a zrestaurování se tak v roce 2010 bude týkat 15 až 20 významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček, a to nejspíše v okolí měst a obcí Chřibská, Růžová, Česká Kamenice, Doubice, Jetřichovice, Mikulášovice a dalších míst podle výsledků budoucí pasportizace“, řekl ředitel společnosti Mgr. Marek Mráz.

Jako mediální partner vás časopis e-ARCHITEKT bude dále informovat o projektech obnovy sakrálních památek jak v českém Švýcarsku, tak v dalších zúčastněných evropských zemích.

Za sakrálními památkami do Českého Švýcarska

 

16.6.2011 00:00
Cestování

Od počátku června 2011 mohou pozorní návštěvníci Českého Švýcarska v krajině nalézt dalších osm obnovených drobných sakrálních památek, které opravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projetu Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). S památkami se návštěvníci setkají u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých Křečan.

Restaurovány byly kamenné podstavce s vysokými kovanými kříži z 18. století i nedatovaný skalní výklenek při někdejší kostelní stezce. Restaurátory čekalo překvapení v podobě siluety Panny Marie i netradiční kovářské zpracování železných křížů, s nimiž se při své práci v jiných regionech dosud nesetkali.

Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou turisté obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem, zvaný původními obyvateli Hillens Kreuz. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém pódiu. “Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Jméno získal, protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho,“ uvedla badatelka Natalie Belisová.

Na soukromé zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několikařádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, k jejímuž zastřelení došlo 29. 7. 1705.

Do skalního výklenku v Jetřichovicích, který leží při silnic do Všemil, při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic přes Všemily do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Malba Krista, truchlící Panny Marie, Máří Magdaleny a Jana pochází od Michala Janovského. Motiv Ukřižování nebyl zvolen náhodou. Doložily ho dobové fotografie.

Znám je i příběh křížku při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic spolu se svou ženou Annou Elizabeth na místě, kde byla 15. 6. 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka. Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista.

Dalších dvou opravených křížků se dočkali ve Starých Křečanech. V centru obce byl restaurován vysoký kovaný kříž z roku 1795. Umís! těno na něj bylo pět malovaných siluet od Miroslava Hejného a ! doplněn původní německý nápis. Další z křížů stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy ve vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na kříž s letopočtem 1798 byly vedle nápisu vráceny siluety Krista, Panny Marie, Jana a Máří Magdaleny. Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen kamenný podstavec.
Na podstavec kříže s ukřižovaným Kristem v Mikulášovicích byla umístěna litinová silueta Panny Marie. V minulosti se jednalo o zobrazení časté u mnoha drobných sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Do dnešních dnů se kvůli poválečné devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení, s nímž se restaurátoři setkali poprvé právě v Mikulášovicích.

Kromě výše jmenovaných památek již byly v roce 2010 opraveny také křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a Mikulášovicích a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí hoře.

V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska dokončena, v plánu je opravit celkem 27 objektů -- mj. i Bratrské oltáře u České Kamenice. Celková výše investice z prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček v našem regionu.

Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

V Českém Švýcarsku jsou opraveny další sakrální památky

6. 6. 2011
KRÁSNÁ LÍPA [
České Švýcarsko, o.p.s.]
Autor:
Dana Štefáčková, tel: 777 819 198

Restaurovány byly kamenné podstavce s vysokými kovanými kříži z 18. století i nedatovaný skalní výklenek při někdejší kostelní stezce. Restaurátory čekalo překvapení v podobě siluety Panny Marie i netradiční kovářské zpracování železných křížů, s nimiž se při své práci v jiných regionech dosud nesetkali.
Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou turisté obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem, zvaný původními obyvateli Hillens Kreuz. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém pódiu. „Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Jméno získal, protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho,“ uvedla badatelka Natalie Belisová.
Na soukromé zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několika řádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, k jejímuž zastřelení došlo 29. 7. 1705.
Do skalního výklenku v Jetřichovicích, který leží při silnic do Všemil, při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic přes Všemily do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Malba Krista, truchlící Panny Marie, Máří Magdaleny a Jana pochází od Michala Janovského. Motiv Ukřižování nebyl zvolen náhodou. Doložily ho dobové fotografie.
Znám je i příběh křížku při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic spolu se svou ženou Annou Elizabeth na místě, kde byla 15. 6. 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka. Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista.
Dalších dvou opravených křížků se dočkali ve Starých Křečanech. V centru obce byl restaurován vysoký kovaný kříž z roku 1795. Umístěno na něj bylo pět malovaných siluet od Miroslava Hejného a doplněn původní německý nápis. Další z křížů stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy ve vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na kříž s letopočtem 1798 byly vedle nápisu vráceny siluety Krista, Panny Marie, Jana a Máří Magdaleny. Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen kamenný podstavec.
Na podstavec kříže s ukřižovaným Kristem v Mikulášovicích byla umístěna litinová silueta Panny Marie. V minulosti se jednalo o zobrazení časté u mnoha drobných sakrálních staveb ve Šluknovském výběžku. Do dnešních dnů se kvůli poválečné devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení, s nímž se restaurátoři setkali poprvé právě v Mikulášovicích.

Kromě výše jmenovaných památek již byly v roce 2010 opraveny také křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a Mikulášovicích a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí hoře. V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska dokončena, v plánu je opravit celkem 27 objektů – mj. i Bratrské oltáře u České Kamenice. Celková výše investice z prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček v našem regionu.
Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

Opravy sakrálních památek za podpory fondů EU

10.06.2011 Ivan Černý, president České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu

 

Nejrůznější kříže a křížky, kapličky i Boží muka patří neodmyslitelně k české krajině. Na většině z nich se ale během staletí podepsal příslovečný zub času, nebo i leckterá lidská ruka v dobách nedávných. Dnes patří k dobrému tónu jejich renovace i obnova, kterou se zabývá řada nejrůznějších spolků a občanských organizací, včetně mnoha Obecně prospěšných společností. Finanční částky na restaurátorské práce jsou hrazeny z nejrůznějších sbírek veřejnosti nebo i za přispění obcí a městeček. Pozadu nezaostává ale ani Brusel, kupříkladu jen v regionu České Švýcarsko činí celková výše investic z prostředků Evropské unie téměř tři miliony korun.

 

Od počátku června 2011 mohou pozorní návštěvníci Českého Švýcarska v krajině objevit dalších osm obnovených drobných sakrálních památek, které opravuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu „Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). S opravenými památkami se návštěvníci a turisté setkají u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých Křečan.
Kupříkladu nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou lidé obdivovat monumentální nový železný kříž s Kristem, zvaný původními obyvateli Hillens Kreus. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém soklu.
„Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Kříž své jméno získal podle majitele pozemku a usedlosti, kde byl vztyčen, sedláka Wenzela Hilleho,"řekla badatelka a průvodkyně NP České Švýcarsko Natalie Belisová, která dodává, že národní park během turistické sezóny pořádá speciální výpravy s průvodcem a odborným výkladem pro milovníky sakrálních památek.

Památkově chráněná pískovcová stéla

Dík dotacím z EU byl obnoven na soukromé zahradě v Janově i jedinečný unikát - památkové chráněná pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několika řádky upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, zastřelené omylem při honu v roce 1705.
Kromě výše jmenovaných památek již byly v roce 2010 v nejsevernějších Čechách opraveny také křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a v Mikulášovicích i kaple Panny Marie Karelské na Vlčí hoře. V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu České Švýcarsko dokončena.
Celkem bylo v plánu opravit 27 objektů mj. i Bratrské oltáře u České Kamenice, svého času oblíbený cíl turistických výletů.
Celková výše investic z prostředků Evropské unie je téměř tři milion korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších sakrálních památek, včetně skalních výklenkových kaplí.
Projekt Naslouchejte hlasu venkova je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

   

Obnovení Bratrských oltářů v České Kamenici
Článek z Českokamenických novin