Slavnost k 10letému výročí znovuotevření rozhledny na Studenci

10. výročí znovuotevření kulturní památky – rozhledny na Studenci

V pondělí 17. září 2007 nastal důležitý okamžik obnovy kulturní památky rozhledny na Studenci. Po nesmírně zdlouhavých jednáních byla konečně zahájena její rekonstrukce. Za přísného dozoru statika stavby, pana Ing. J. Janatky byla konstrukce rozdělena na tři části a pomocí vrtulníku společnosti Aerocentrum s. r. o., Hořín snesena z vrcholu Studence. Prozatímně byla uložena v prostoru Biofarmy Lipnice. Za tři měsíce byla po demontáži převezena do dílen společnosti LANA s.r.o. v Litoměřicích, kde probíhaly rekonstrukční práce.

Město Česká Kamenice 1. listopadu 2007 vyhlásilo veřejnou sbírku, následně za měsíc i akci Podpořte rozhlednu - darujte rozhledně nový schod!“ Do dárcovské akce bylo majitelem stavby dáno 89 starých stupňů schodiště. Cena za nový schod byla stanovena 5 tisíc korun. Větší část nových stupňů darovaly fyzické osoby. Některým donátorům a státním institucím bylo majitelem stavby darováno bezúplatně 14 stupňů z celkového počtu 94 nových schodů.  První stupeň nového schodiště objednalo město Česká Kamenice 1. prosince 2007 a již 31. března 2008 vyhlásilo ukončení možnosti darovat rozhledně schod. Úspěšná akce trvala pouze 120 dnů. Tolik roků bylo v tom roce i rozhledně. Celkový výnos jedinečné dárcovské akce za 80 schodů byl 400 tisíc korun. Všechny překvapil obrovský zájem široké veřejnosti. Překonal veškerá očekávání, byla to mimořádná aktivní podpora. V průběhu rezervací byla pouze jedna objednávka zrušena. Na každý - darovaný schod byl nakonec opravy připevněn štítek, s údaji o dárci.

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 3 243 431 korun. Financování bylo zajištěno z Fondu hejtmana Ústeckého kraje, dotace Ministerstva kultury ČR, z rozpočtu města Česká Kamenice, městem vyhlášené veřejné sbírky a z prodeje jednotlivých stupňů nového schodiště. Také občanské sdružení přispělo darem přesahujícím 450 tisíc korun. Tyto finanční prostředky sdružení získávalo od jím oslovených jednotlivých soukromých dárců, kterým byly vystavovány dárcovské smlouvy. Soukromý dárce občanského sdružení, pan Jiří Sedlák, byl následně zařazen mezi oceněné čestným titulem filantrop roku, který udělovala Nadací VIA. Významné ocenění bylo slavnostně předáváno v rezidenci USA v Praze.

Obnovená rozhledna byla slavnostně znovuotevřena 21. června 2009 a od té doby již pět roku vyhlídková věž z roku 1888 dál nabízí prožitky krásy zdejší krajiny.

 Přijďte s námi oslavit již 10. výročí tohoto slavnostního okamžiku v sobotu 22. června 2019 ve 14 hodin na vrcholu Studence. 

Zve vás Spolek Pod Studencem a Město Česká Kamenice.

 

www.rozhlednastudenec.cz